UAB "Šakių komunalinis ūkis"

Dirbkime kartu!

DAUGIABUČIO NAMO V.KUDIRKOS G. 102 BUTŲ SAVININKAI PRIĖMĖ SPRENDIMĄ

2017 m. spalio 4 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ baigė balsavimą raštu daugiabučiame name V.Kudirkos g. 102B Šakiuose (protokolų Nr. ŠKŪ-82 ir ŠKŪ-81). Iki nurodyto termino gražinta 17 tinkamai užpildytų balsavimo biuletenių, kas sudaro 60,7 proc. visų butų savininkų balsų. Balsavimas laikomas įvykusiu. Namo butų savininkams siūlyta „Pavesti UAB „Šakių komunalinis ūkis“ organizuoti karšto vandens skaitiklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimą“. Šiam sprendimui pritarta vienbalsiai. Taip pat siūlytas sprendimo projektas „Atsisakyti UAB „Šakių šilumos tinklai“ teikiamų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugų“ bei „Pavesti daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės administratoriui UAB „Šakių komunalinis ūkis“ organizuoti ir/ar perimti namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą“. Sprendimams pritarta vienbalsiai.

ĮVYKO SUSIRINKIMAS DAUGIABUČIAME NAME DRAUGYSTĖS TAKAS 8 ŠAKIUOSE

2017 m. spalio 3 d. vyko daugiabučio namo Draugystės takas 8 Šakiuose butų savininkų visuotinis susirinkimas (protokolo Nr. ŠKŪ-80). Susirinkime dalyvavo 12 balso teisę turinčių namo butų savininkų, kas sudaro 60 proc. visų namo butų savininkų balsų. Susirinkimas laikomas įvykusiu.

Namo butų savininkams siūlyti tokie sprendimo projektai:

1.     Daugiabučio namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano svarstymas. Nutarta (vienbalsiai): prioriteto tvarka planuoti namo stogo kapitalinį remontą; renovuoti namo inžinerines sistemas; atlikti namo laiptinių kompleksinį remontą (keičiant langus ir lauko duris); kreiptis į rajono savivaldybę su prašymu, kad būtų parengtas namo kompleksinio atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas.

2.     Įmokos į namo Kaupimo fondą dydžio nustatymas. Nutarta nuo 2017 m. spalio 1 d. patvirtinti 0,1 Eur/kv.m dydžio rinkliavą į namo Kaupimo fondą.

3.     Daugiabučio namo butų savininkų atstovo rinkimai. Vienbalsiai pritarta namo butų savininkų atstovu išrinkti Gintą Čižauską.

4.     Dėl daugiabučio namo šilumos punkto priežiūros. Nutarta: atsisakyti UAB „Šakių šilumos tinklai“ teikiamų namo šildymo ir karšto vandens sistemų techninės priežiūros paslaugų; pavesti UAB „Šakių komunalinis ūkis“ organizuoti namo šildymo ir karšto vandens sistemų (įskaitant šilumos punktą) techninės priežiūros paslaugų teikimą.

5.     Einamieji klausimai. Nutarta prieš žiemą užsandarinti laiptinių langus; sureguliuoti namo šildymo punkto elektros energijos apskaitą; sureguliuoti namo laiptinių apšvietimo judesio daviklius; pakeisti namo pirmos laiptinės apšvietimą sumontuojant judesio daviklius.  

BALSAVIMAS RAŠTU NEĮVYKO

2017 m. spalio 2 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis baigė balsavimą raštu (protokolo Nr. ŠKŪ-79) daugiabučiame name V.Kudirkos g. 70 Šakiuose. Iki nurodyto termino nebuvo gražintas nė vienas balsavimo biuletenis, tad balsavimas laikomas neįvykusiu. Namo butų savininkai nepriėmė sprendimo: atsisakyti UAB „Šakių šilumos tinklai“ teikiamų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugų bei pavesti daugiabučio namo administratoriui organizuoti ir/ar perimti namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą.   

BALSAVIMAS RAŠTU LAIKOMAS ĮVYKUSIU

2017 m. spalio 2 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ baigė balsavimą raštu (protokolo Nr. ŠKŪ-78) daugiabučiame name V.Kudirkos g. 70 Šakiuose. Iki nurodyto termino buvo gražinti 24 tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kas sudaro 66,66 proc. visų namo butų (kitų patalpų) savininkų balsų. Esant reikiamam kvorumui, nutarta: pavesti UAB „Šakių komunalinis ūkis“ organizuoti karšto vandens skaitiklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimą. 

BALSAVIMAS RAŠTU STRIŪPŲ G. 4 ŠAKIUOSE LAIKOMAS ĮVYKUSIU

2017 m. rugsėjo 27 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ baigė balsavimą raštu daugiabučiame name Striūpų g. 4 Šakiuose (protokolo Nr. ŠKŪ-77). Iki nurodyto termino buvo grąžinti 7 tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kas sudaro 87,5 proc. visų butų savininkų balsų. Balsavimas laikomas įvykusiu, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ jo pagrindu organizuos ir atliks namo laiptinės durų ir langų keitimo darbus, tam panaudojant namo Kaupimo fondo lėšas. 

VYKSTA BALSAVIMAS RAŠTU V.KUDIRKOS G. 102B NAME

2017 m. rugsėjo 20 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pradėjo balsavimą raštu daugiabučiame name V.Kudirkos g. 102b Šakiuose, remiantis daugiabučio namo butų savininkų prašymu organizuoti namo karšto vandens skaitiklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimą. Nuotolinio nuskaitymo karšto vandens skaitikliai leistų tiksliau apskaityti suvartoto karšto vandens kiekius butų savininkams, garantuotų skaidresnę apskaitą. Nauji įrenginiai padėtų išvengti nepagrįstai didelio vandens cirkuliacijos mokesčio ne šildymo sezono metu, užkirsti kelią galimybėms į šildymo sąskaitas įskaičiuoti neapskaityto karšto vandens sąnaudas per šildymo sezoną.

Butų savininkams siūlomas toks sprendimo projektas: „Pavesti UAB „Šakių komunalinis ūkis“ organizuoti karšto vandens skaitiklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimą“.

Užpildytą balsavimo biuletenį reikia grąžinti iki 2017 m. spalio 3 d. vienu iš šių būdų: išsiunčiant paštu adresu Kęstučio g. 54 Šakiuose UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administracijai; grąžinant balsavimo biuletenį darbo dienomis, darbo valandomis UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administracijos darbuotojams; įmetant užpildytą biuletenį į specialią dėžutę, esančią vidurinėje Jūsų daugiabučio namo laiptinėje.

Su informacija, susijusia su siūlomu priimti sprendimu, susipažinti galima UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administracijoje darbo metu, www.komunalinis.eu, tel. Nr. +370 684 49626; +370 684 15515. 

Šiame daugiabučiame name pradėta dar viena balsavimo raštu procedūra. Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsniu, daugiabučio namo butų savininkai pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka paslaugos teikėją arba priima sprendimą pavesti daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės administratoriui organizuoti šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Remiantis tuo, daugiabučio namo V.Kudirkos g.102 B Šakiuose butų ir kitų patalpų savininkai, norėdami pakeisti namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų techninį prižiūrėtoją, daugumos balsais (ne mažiau kaip 50 proc. plius 1 balsas nuo visų namo butų (kitų patalpų) savininkų) turi priimti sprendimą - atsisakyti UAB „Šakių šilumos tinklai“ teikiamų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugų ir pavesti namo bendrosios dalinės nuosavybės administratoriui UAB „Šakių komunalinis ūkis“ organizuoti ir/ar perimti namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, siūlomas toks sprendimo projektas:

1)     Atsisakyti UAB „Šakių šilumos tinklai“ teikiamų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugų;

2)     Pavesti daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės administratoriui UAB „Šakių komunalinis ūkis“ organizuoti ir/ar perimti namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą.

Užpildytą balsavimo biuletenį prašome grąžinti iki 2017 m. spalio 3 d. vienu iš šių būdų: išsiunčiant paštu adresu Kęstučio g. 54 Šakiuose UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administracijai; grąžinant balsavimo biuletenį darbo dienomis, darbo valandomis UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administracijos darbuotojams; įmetant užpildytą biuletenį į specialią dėžutę, esančią vidurinėje Jūsų daugiabučio namo laiptinėje.

Su informacija, susijusia su siūlomu priimti sprendimu, susipažinti galima UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administracijoje darbo metu, www.komunalinis.eu, tel. Nr. +370 684 49626; +370 684 15515.      

BALSAVIMAS RAŠTU

2017 m. rugsėjo 20 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ baigė balsavimą raštu daugiabučiame name Striūpų g. 4 Šakiuose (protokolo Nr. ŠKŪ-76). Iki būtų savininkams buvo siūlyta atlikti namo laiptinės ir rūsio durų keitimo darbus, tam naudojant namo Kaupimo fondo lėšas. Iki nurodyto termino nebuvo grąžintas nė vienas balsavimo biuletenis, balsavimas laikomas neįvykusiu.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ šiame daugiabučiame name vykdo pakartotinį balsavimą, siūlant balsuoti už tai, kad būtų pakeisto namo laiptinės durys ir namo laiptinės langai, tam naudojant namo Kaupimo fondo lėšas.  

VYKSTA BALSAVIMAS RAŠTU

2017 m. rugsėjo 18 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pradėjo balsavimą raštu daugiabučiame name V.Kudirkos g. 70 Šakiuose. UAB ,,Šakių komunalinis ūkis“ iš namo butų savininkų gavo prašymą, kad būtų organizuotas namo karšto vandens skaitiklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas. Nuotolinio nuskaitymo karšto vandens skaitikliai leistų tiksliau apskaityti suvartoto karšto vandens kiekius butų savininkams, garantuotų skaidresnę apskaitą. Nauji įrenginiai padėtų išvengti nepagrįstai didelio vandens cirkuliacijos mokesčio ne šildymo sezono metu, užkirsti kelią galimybėms į šildymo sąskaitas įskaičiuoti neapskaityto karšto vandens sąnaudas per šildymo sezoną. Todėl siūloma šiuo klausimu balsuoti – „Pavesti UAB „Šakių komunalinis ūkis“ organizuoti karšto vandens skaitiklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimą“. Balsuoti gali tik buto savininkai ar teisiškai jų įgalioti atstovai. Užpildytą balsavimo biuletenį reikia grąžinti iki 2017 m. spalio 1 d. vienu iš šių būdų: išsiunčiant paštu adresu Kęstučio g. 54 Šakiuose UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administracijai; grąžinant balsavimo biuletenį darbo dienomis, darbo valandomis UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administracijos darbuotojams; įmetant užpildytą biuletenį į specialią dėžutę, esančią vidurinėje Jūsų daugiabučio namo laiptinėje.

Su informacija, susijusia su siūlomu priimti sprendimu, susipažinti galima UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administracijoje darbo metu,  www.komunalinis.eu, tel. Nr. +370 684 49626; +370 684 15515.

VYKS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

2017 m. rugsėjo 18 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ 2017 m. spalio  3 d., 18 val., prie daugiabučio namo Draugystės takas 8 Šakiuose, rengia visuotinį daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą. Darbotvarkėje:

1. Daugiabučio namo Draugystės takas 8 Šakiuose ūkinės ir finansinės veiklos plano pristatymas.

2. Įmokos į daugiabučio namo Kaupimo fondą dydžio svarstymas.

3. Daugiabučio namo butų savininkų atstovo rinkimai.

4. Dėl daugiabučio namo šilumos punkto priežiūros.

5. Einamieji klausimai.

Balsavimo ir sprendimo teisę turi tik tikrasis buto ar patalpų savininkas! Vadovaujantis LRV 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtintais „Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais“, bet kokius sprendimus, susijusius su daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės valdymu, finansiniais klausimais, jei name nėra įkurta butų savininkų bendrija ar nesudaryta jungtinės veiklos sutartis, organizuoja (visuotinio butų savininkų susirinkimo ar balsavimo raštu forma) daugiabučio namo administratorius - UAB „Šakių komunalinis ūkis“. Jokie kiti sprendimai, nors ir patvirtinti parašais, neturi teisinės galios.

Daugiau informacijos: UAB ,,Šakių komunalinis ūkis“ administracija, Kęstučio g. 54 Šakiai, tel. Nr. +370 684 15515; administratorius@komunalinis.eu

VYKSTA BALSAVIMAS RAŠTU

2017 m. rugsėjo 13 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pradėjo balsavimą raštu daugiabučiame name V.Kudirkos g. 70 Šakiuose. Butų savininkams siūloma priimti sprendimą „Dėl daugiabučio namo V.Kudirkos g. 70  Šakiai šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros“. Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsniu, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai arba priima sprendimą pavesti daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės administratoriui organizuoti šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Remiantis tuo, daugiabučio namo V.Kudirkos g. 70 Šakiuose butų ir kitų patalpų savininkai, norėdami pakeisti namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų techninį prižiūrėtoją, daugumos balsais (ne mažiau kaip 50 proc. plius 1 balsas nuo visų namo butų (kitų patalpų) savininkų) turi priimti sprendimą atsisakyti UAB „Šakių šilumos tinklai“ teikiamų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugų ir pavesti namo bendrosios dalinės nuosavybės administratoriui UAB „Šakių komunalinis ūkis“ organizuoti ir/ar perimti namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą.

Balsavimui teikiami tokie sprendimo projektai:

1.                 Atsisakyti UAB „Šakių šilumos tinklai“ teikiamų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugų;

2.                 Pavesti daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės administratoriui UAB „Šakių komunalinis ūkis“ organizuoti ir/ar perimti namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą.

Užpildytą balsavimo biuletenį reikia grąžinti iki 2017 m. rugsėjo 27 d. vienu iš šių būdų: išsiunčiant paštu adresu Kęstučio g. 54 Šakiuose UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administracijai; grąžinant balsavimo biuletenį darbo dienomis, darbo valandomis UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administracijos darbuotojams; įmetant užpildytą biuletenį į specialią dėžutę, esančią vidurinėje Jūsų daugiabučio namo laiptinėje.

Su informacija, susijusia su siūlomu priimti sprendimu, susipažinti galima UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administracijoje darbo metu, www.komunalinis.eu, tel. Nr.+370684 49626; +370684 15515      

2017 m. rugsėjo 12 d., UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pradėjo balsavimą raštu daugiabučiame name Strūpų g. 4 Šakiuose dėl daugiabučio namo  Striūpų g.4  Šakiuose laiptinės durų ir laiptinės langų keitimo. Buvo gautas daugiabučio namo buto savininkės prašymas organizuoti namo laiptinės durų ir laiptinės langų pakeitimą. Atlikus preliminarią duris gaminančių įmonių apklausą, nustatyta, kad laiptinės durys ir langai su montavimo ir apdailos darbais  kainuotų  1100-1200 Eur, tai yra preliminari kaina, tiksli kaina paaiškėtų atlikus viešą šios paslaugos pirkimo konkursą. Laiptinės durys metalinės šiltintos, rudos spalvos su stiklo paketu varčioje, traukiama rankena, koridorius nevarstomas, pritraukėjas, atraminė kojelė. Laiptinės langai plastikiniai keturi vienetai du varstomi, du nevarstomi. Durų ir langų montavimo ir apdailos  darbus atliktų UAB ,,Šakių komunalinis ūkis‘. Durų ir langų įsigijimui jų montavimui ir apdailos darbams apmokėti būtų panaudotos namo Kaupimo fondo lėšos. Užpildytą balsavimo biuletenį reikia grąžinti iki 2017 m. rugsėjo 26 d. vienu iš šių būdų: išsiunčiant paštu adresu Kęstučio g. 54 Šakiuose UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administracijai; grąžinant balsavimo biuletenį darbo dienomis, darbo valandomis UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administracijos darbuotojams; įmetant užpildytą biuletenį į specialią dėžutę, esančią  daugiabučio namo laiptinėje. Su informacija, susijusia su siūlomu priimti sprendimu, susipažinti galima UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administracijoje darbo metu,  www.komunalinis.eu, tel. Nr.  +37068415515.                                          

BAIGĖSI BALSAVIMAS RAŠTU

2017 m. rugsėjo 12 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ baigė balsavimą raštu daugiabučiame name  J.Basanavičiaus g. 16 Šakiuose (protokolo Nr. ŠKŪ-74). Butų savininkams siūlyta balsuoti už tai, kad UAB ,,Šakių komunalinis ūkis“ butų pavesta organizuoti daugiabučio namo visų laiptinių ir rūsių durų keitimą, tam panaudojant daugiabučio namo Kaupimo fondo lėšas ir dalį (trūkstamą) namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros lėšų. Iki nurodyto termino gražinti 22 balsavimo biuleteniai, kas sudaro 61 proc. visų butų savininkų balsų. Sprendimui pritarta vienbalsiai. 

IŠRINKO BUTŲ SAVININKŲ ATSTOVUS

2017 m. rugpjūčio 3 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ baigė pakartotinį balsavimą raštu (LR civilinio kodekso 4.85 str. 2 d.) daugiabučiame name Bažnyčios g. 15 Šakiuose (protokolo Nr. ŠKŪ-72). Iki nurodyto termino buvo grąžinti 5 tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai. Namo butų savininkų atstove išrinkta Lijana Aštrauskaitė.

2017 m. liepos 31 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ baigė pakartotinį balsavimą raštu (LR civilinio kodekso 4.85 str. 2 d.) daugiabučiame name V.Kudirkos g. 76 Šakiuose (protokolo Nr. ŠKŪ-71). Iki nurodyto termino buvo grąžinti 15 tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai. Namo butų savininkų atstovu išrinktas Antanas Merčaitis.

2017 m. liepos 31 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ baigė pakartotinį balsavimą raštu (LR civilinio kodekso 4.85 str. 2 d.) daugiabučiame name Vytauto g. 6 Šakiuose (protokolo Nr. ŠKŪ-70). Iki nurodyto termino buvo grąžinti 3 tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai. Namo butų savininkų atstovu išrinktas Audrius Bliūdžius.

2017 m. liepos 31 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ baigė pakartotinį balsavimą raštu (LR civilinio kodekso 4.85 str. 2 d.) daugiabučiame name Vytauto g. 3 Šakiuose (protokolo Nr. ŠKŪ-69). Iki nurodyto termino buvo grąžinti 4 tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai. Namo butų savininkų atstovu išrinktas Rimantas Šuopys.

BAIGĖSI BALSAVIMAI RAŠTU DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE

2017 m. liepos 11 d. (protokolo Nr. ŠKŪ-61) baigėsi balsavimas raštu daugiabučiame name Šaulių g. 2 Šakiuose. Iki nurodyto termino grąžinti 6 balsavimo biuleteniai, kas sudaro tik 17 proc. nuo visų butų savininkų balsų. Balsavimas laikomas neįvykusiu, namo balkonų stogelių, lietaus nuvedimo sistemos ir kt. su tuo susijusių darbų vykdymui namo butų savininkai nepritarė.

2017 m. liepos 11 d. (protokolo Nr. ŠKŪ-60) baigėsi balsavimas raštu daugiabučiame name Vytauto g. 21. Iki nurodyto termino grąžinti 8 balsavimo biuleteniai, kas sudaro 20 proc. visų butų savininkų balsų. Namo butų savininkų atstovas neišrinktas.

2017 m. liepos 10 d. (protokolo Nr. ŠKŪ-59) baigėsi balsavimas raštu daugiabučiame name Vytauto g. 3. Iki nurodyto termino grąžinti 4 balsavimo biuleteniai, kas sudaro 50 proc. visų butų savininkų balsų. Namo butų savininkų atstovas neišrinktas.

2017 m. liepos 10 d. (protokolo Nr. ŠKŪ-58) baigėsi balsavimas raštu daugiabučiame name V.Kudirkos g. 80. Iki nurodyto termino grąžinti 6 balsavimo biuleteniai, kas sudaro 17 proc. visų butų savininkų balsų. Namo butų savininkų atstovas neišrinktas.

2017 m. liepos 10 d. (protokolo Nr. ŠKŪ-57) baigėsi balsavimas raštu daugiabučiame name V.Kudirkos g. 76. Iki nurodyto termino grąžinti 8 balsavimo biuleteniai, kas sudaro 22 proc. visų butų savininkų balsų. Namo butų savininkų atstovas neišrinktas.

2017 m. liepos 10 d. (protokolo Nr. ŠKŪ-56) baigėsi balsavimas raštu daugiabučiame name V.Kudirkos g. 108. Iki nurodyto termino grąžinta 0 balsavimo biuletenių, kas sudaro 0 proc. visų butų savininkų balsų. Namo butų savininkų atstovas neišrinktas.

2017 m. liepos 10 d. (protokolo Nr. ŠKŪ-55) baigėsi balsavimas raštu daugiabučiame name V.Kudirkos g. 96. Iki nurodyto termino grąžinti 0 balsavimo biuleteniai, kas sudaro 0 proc. visų butų savininkų balsų. Namo butų savininkų atstovas neišrinktas.

2017 m. liepos 10 d. (protokolo Nr. ŠKŪ-54) baigėsi balsavimas raštu daugiabučiame name V.Kudirkos g. 86. Iki nurodyto termino grąžinti 0 balsavimo biuleteniai, kas sudaro 0 proc. visų butų savininkų balsų. Namo butų savininkų atstovas neišrinktas.

2017 m. liepos 10 d. (protokolo Nr. ŠKŪ-53) baigėsi balsavimas raštu daugiabučiame name Vytauto g. 6. Iki nurodyto termino grąžinti 6 balsavimo biuleteniai, kas sudaro 50 proc. visų butų savininkų balsų. Namo butų savininkų atstovas neišrinktas.

2017 m. liepos 10 d. (protokolo Nr. ŠKŪ-52) baigėsi balsavimas raštu daugiabučiame name Vytauto g. 4. Iki nurodyto termino grąžinta 12 balsavimo biuletenių, kas sudaro 100 proc. visų butų savininkų balsų. Namo butų savininkų atstovu (galiojančiais pripažinta 83 proc. gautų balsavimo biuletenių) išrinkta Nijolė Urbaitienė.

2017 m. liepos 10 d. (protokolo Nr. ŠKŪ-51) baigėsi balsavimas raštu daugiabučiame name Vytauto g. 10. Iki nurodyto termino grąžinti 2 balsavimo biuleteniai, kas sudaro 17 proc. visų butų savininkų balsų. Namo butų savininkų atstovas neišrinktas.

2017 m. liepos 10 d. (protokolo Nr. ŠKŪ-50) baigėsi balsavimas raštu daugiabučiame name Vytauto g. 9. Iki nurodyto termino grąžinti 0 balsavimo biuleteniai, kas sudaro 0 proc. visų butų savininkų balsų. Namo butų savininkų atstovas neišrinktas.

             

2017 m. liepos 10 d. (protokolo Nr. ŠKŪ-49) baigėsi balsavimas raštu daugiabučiame name Vytauto g. 7. Iki nurodyto termino grąžinti 0 balsavimo biuleteniai, kas sudaro 0 proc. visų butų savininkų balsų. Namo butų savininkų atstovas neišrinktas. 

VYTAUTO G. 6 ŠAKIUOSE PRIIMTAS SPRENDIMAS DĖL LANGŲ KEITIMO

2017 m. liepos 3 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“, vadovaujantis LR civilinio kodekso 4.85 str. 2 d., baigė pakartotinį balsavimą raštu daugiabučiame name Vytauto g. 6 Šakiuose. „Už“ balsavus 4 butų savininkams (kas sudaro 33 proc. visų butų savininkų balsų), priimtas sprendimas pavesti UAB „Šakių komunalinis ūkis“ organizuoti ir atlikti šio daugiabučio namo laiptinės langų keitimą naujais, tam panaudojant namo Kaupimo fondo lėšas.

2016 m. I ketvirtį skelbta informacija

2015 m. skelbta informacija