UAB "Šakių komunalinis ūkis"

Dirbkime kartu!

KAIP KOLŪKINIS POŽIŪRIS VIRSTA „KVAPNIU“ GYVENIMU

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pagal paslaugų teikimo sutartį ėmėsi vieno iš „kvapniausių“ darbų per visą įmonės gyvavimo laikotarpį – kapitalinio vieno iš Šakių miesto daugiabučių namų buitinės kanalizacijos vamzdyno remonto. Name nuo seno veikia namo butų savininkų bendrija, tačiau net plika akimi matėsi, kad bent kiek rimtesnio požiūrio į bendrąją namo nuosavybę ilgus metus čia nebūta nė kvapo.

Situacija, pradėjus remonto darbus, buvo tragiška: daugelyje vietų sutrūkę seni sutrūniję „špižiniai“ kanalizacijos magistraliniai vamzdžiai; buitinės nuotekos iš magistralinių stovų tiesiog tekėjo ant namo rūsio patalpų grindų (arba tiksliau – to daikto, kuris turėtų vadintis grindimis); normaliai nefunkcionavo kanalizacijos vamzdyno išvadas iš namo į paskirstymo šulinį;  net plika akimi matėsi, kad supuvę ne tik kanalizacijos vamzdžiai, bet ir geriamojo vandens tiekimo vamzdynas, per namą einančio magistralinio šildymo tiekimo vamzdyno atskiros dalys.

Remonto darbų pradžia UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbuotojams buvo itin kvapni: iš namo rūsio patalpų teko išsiurbti per 3 kub. metrus „užrūgusio“ fekalo nuosėdų; padaryti laikinus buitinių nuotekų, tekančių iš namo butų vos ne už darbininkų kalnierių, surinkimo šulinėlius. Ir tik po to buvo galima imtis magistralinio vamzdyno remonto darbų. Darbus dar apsunkina tai, kad nėra tiksliai aiški kanalizacijos nuotekų ištekėjimo iš namo į magistralinius Šakių miesto vamzdynus sistema: nėra išlikusių jokių inžinerinių planų ir brėžinių; ne visi vizualiai aptikti tarpiniai ištekėjimo šuliniai yra veikiantys.

Tad UAB „Šakių komunalinis ūkis“ šiame name teks ne tik pakeisti buitinių nuotekų magistralinį vamzdyną, bet ir įrengti naują ištaką į paskirstymo šulinėlius lauke. Tikėtina, kad atstatomuosius darbus magistraliniame vamzdyne turės atlikti ir šilumininkai – sukiužę vamzdžiai bet kada gali trūkti.

Šiuos darbus planuojama atlikti per vieną mėnesį.

ATLIKTA REKONSTRUKCIJA LOPŠELYJE – DARŽELYJE „BERŽELIS“

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pagal paslaugų teikimo sutartį atliko Šakių lopšelio – darželio vieno iš korpusų vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdyno rekonstrukcijos darbus. Pakeisti visi seni geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų kanalizavimo vamzdynai; sumontuota būtina tinkamam šių vamzdynų sistemų veikimui įranga. Darbų vertė – 5 239,50 Eur.  

RENOVUOTAS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO STOGAS KIDULIUOSE

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pagal Kultūros paveldo departamento Marijampolės padalinio reikalavimą atliko daugiabučio namo Nemuno g. 59 Kiduliuose stogo dalies kapitalinį remontą. Į kultūros paveldo objektų sąrašą įtraukto pastato stogas po gaisro keletą metų buvo netinkamos būklės, gadino namo stogo konstrukcijas, sienas; jau ne vienerius metus buvo būtinas kapitalinis šio stogo remontas. Darbus sunkino tai, kad tokiame objekte buvo būtina paisyti Kultūros paveldo departamento reikalavimų ir kiek įmanoma išlaikyti stogo konstrukcijos ir stogo dangos autentiškumą. Vien pakeisti molinių čerpių stogo dangos dalį nepakako – per keletą metų nesant stogo dangai buvo stipriai apgadintos stogo konstrukcijos, perdanga, buvo būtina atlikti nemažai kitų parengiamųjų darbų. Darbai buvo atlikti UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pajėgomis ir lėšomis, darbų kaštus padengti turės namo butų savininkai proporcingai jų valdomam naudingajam plotui. 

UAB „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ KASMETINĖS ATOSTOGOS

Inžinierius Giedrius Pulokas atostogauja nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d. iki 2017 m. rugsėjo 15 d.

 Visais klausimais, susijusiais su UAB „Šakių komunalinis ūkis“ teikiamomis paslaugomis, darbo metu kreiptis tel. +370 684 49626; el. paštu info@komunalinis.eu.

    

Ne darbo metu, švenčių ir savaitgalio dienomis, dėl gedimų inžinerinėse namo sistemose kreiptis į budintį darbuotoją tel. +370 672 90133. 

VYKSTA KANALIZACIJOS STOVO REMONTO DARBAI

2017 m. liepos 17 d. Vadovaujantis besikartojančiais gedimais, techninės apžiūros aktu Nr. TAN 2017/07/04-63, UAB "Šakių komunalinis ūkis" daugiabučiame name V.Kudirkos g. 76 Šakiuose atlieka fekalinės kanalizacijos magistralinio vamzdyno (dalies) keitimo darbus. Darbams bus panaudotos namo Kaupimo fondo lėšos.  

SAVAVALIŠKŲ VEIKSMŲ PASEKMĖS

Pirmąjį liepos savaitgalį UAB „Šakių komunalinis ūkis“ budintys techniniai darbuotojai skubėjo likviduoti buitinių nuotekų gedimo į daugiabutį namą Jaunystės g. 4 Šakiuose. Šiame name paskutinėmis birželio dienomis įmonės darbininkai atliko vieno iš buitinių nuotekų kanalizacijos stovų (dalies stovo) keitimo darbus.

Užsikimšus nuotekų vamzdynui savaitgalį, gedimo likviduoti atvykusiems įmonės darbininkams pirmiausia reikėjo išklausyti kaltinimų tiradą iš buto, kuris pateko į šio gedimo epicentrą, savininkų. Įmonės darbuotojai kaltinti tuo, kad vamzdynų remonto metu patys primetė atliekų į vamzdyną, kuris dėl šių veiksmų esą ir užsikimšo savaitgalį.

Tačiau revizuojant visus galimus vamzdyno užsikimšo taškus, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbininkai nustatė, kad vienoje iš vamzdyno ardomųjų dalių nenustatytu metu buvo savavališkai „sumontuota“ stambesnių buitinių atliekų, kurias dažnai daugiabučių namų gyventojai meta į kanalizacijos nuotekų vamzdyną, „gaudyklė“: prie metalinės vamzdžio dalies pritvirtinti vielos kabliai. Būtent šioje vietoje, atidarius vamzdyno vietą, ir rastas visas „turtas“, užkimšęs magistralinį nuotekų vamzdyno stovą: visas kuokštas drėgnų servetėlių, kurios vandenyje nesutirpsta, bei kitokiu stambių atliekų. Kurios, tikėtina, buvo naudojamos valant kažkurio iš butų patalpas ir vėliau sumestos tiesiog į vamzdyną.

Nors UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbuotojai periodiškai perspėja daugiabučių namų butų savininkus dėl naudojimosi bendruoju namo turtu, tačiau problemų, ypač buitinių nuotekų vamzdynuose, nemažėja: vamzdynuose randami ir įvairūs savavališki „patobulinimai“, ir vandenyje netirpstančių daiktų, net žaislinių kamuolių.     

DARBAI ATLIEKAMI IŠ KAUPIMO FONDO LĖŠŲ

Vadovaujantis daugkartiniais pranešimais apie problemas buitinių nuotekų vamzdyne; UAB „Šakių komunalinis ūkis“ 2017 m. birželio 29 d. atliktos neeilinės techninės apžiūros duomenimis (akto Nr. TAN 2017/06/29-60), daugiabučiame name Jaunystės takas 4 Šakiuose atliekami vieno iš buitinių nuotekų magistralinio vamzdyno stovų keitimo darbai. Vadovaujantis daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 7.7. ir 12 skyrių nuostatomis, darbams atlikti naudojamos namo Kaupimo fondo lėšos.

GAL PAVYZDYS ĮKVĖPS IR KITŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ SAVININKUS?

Nors Gelgaudiškyje daugiabučių namų kvartalo namai yra vieni naujausių rajone, tačiau bėdų juose – apstu. Ypač su buitinių nuotekų vamzdynu. Viena didesnių problemų per eilę metų susiklostė ir daugiabučiame name Mokyklos g. 20A: ėmė dažnėti pranešimų UAB „Šakių komunalinis ūkis“ apie bėdas buitinių nuotekų vamzdynuose. Atlikus išsamią situacijos analizę, nustatyta, kad bėdos ne tik kiūžtančiuose magistralinių kanalizacijos vamzdynų stovuose, bet ir vamzdyno ištakose į magistralines miestelio trasas. Gyventojų pritarimu UAB „Šakių komunalinis ūkis“ ėmėsi kapitalinės buitinių nuotekų vamzdyno renovacijos.

Darbų eigoje namo rūsyje pakloti nauji nuotekų vamzdynai, padaryti nauji išvadai į magistralinio nuotekų vamzdyno šulinius; paruoštos vietos būsimiems naujiems magistralinių vamzdynų stovų vamzdžiams. Šie vieni didžiausių darbų, kuriuos prižiūrimuose namuose atliko UAB „Šakių komunalinis ūkis“ kainuos apie 3-4 tūkst. Eurų. Jų finansavimui bus naudojamos namo Kaupimo fondo lėšos.

        

Tikimasi, kad šio daugiabučio namo butų savininkų sprendimas taps geru pavyzdžiu kitiems daugiabučiams, kuriuose seni ketiniai buitinių nuotekų vamzdynai taip pat jau atgyvenę fiziškai ir morališkai. 

V.KUDIRKOS G. 23 KUDIRKOS NAUMIESTYJE VYKSTA ATSTATOMIEJI DARBAI

2017 m. birželio 15 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“, vadovaujantis daugiabučio namo Vytauto g. 23 Kudirkos Naumiestyje techninės apžiūros aktu Nr. TAN2017/06/06/15-57, situacijos stebėjimo duomenimis, įvertinus namo bendrosios elektros instaliacijos būklę, nustatyta, kad namo bendrojo naudojimo elektros instaliacijos būklė yra avarinė ir ją būtina kapitaliai renovuoti. Vadovaujantis Daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo nuostatų 7.7. ir 12 str., tai yra atstatomieji darbai, jiems bus naudojamos daugiabučio namo Kaupimo fondo lėšos.

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS UŽTVIRTINO UAB „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ TEISUMĄ

Lietuvos Aukščiausiajam Teismui daugiabučio namo Šaulių g. 18 vieno iš butų savininkė teikė kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 8 d. sprendimo peržiūrėjimo ir prašymo sustabdyti šio teismo sprendimo vykdymą. Kauno apygardos teismas tąkart pripažino teisėtu UAB „Šakių komunalinis ūkis“ ieškinį (atstovaujant kitiems šio daugiabučio namo butų savininkams), ir įpareigojo A.M.J. įleisti darbų rangovus atlikti jos bute su daugiabučio namo renovacijos (modernizavimo) projekto įgyvendinimu susijusius darbus.

Tačiau A.M.J. planuotą darbų dieną – 2017 m. birželio 1 d.- atsisakė vykdyti Kauno apygardos teismo sprendimą, į savo butą neįleido nei UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbuotojų, nei darbus atlikti atvykusių rangovų atstovų. Motyvuodama tuo, kad skųs šį Kauno apygardos teismo sprendimą.

2017 m. birželio 13 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį – atmesti A.M.J. kasacinį skundą kaip nepagrįstą. Nuosprendis galutinis ir neskundžiamas.

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

Pastaruoju metu UAB „Šakių komunalinis ūkis“ sulaukia nemažai telefono skambučių, kuriais rajono gyventojai ieško informacijos apie buitinių atliekų surinkimą; klausia apie įvairius tam reikalingus dokumentus; domisi atliekų surinkimo tvarka.

Informuojame, kad UAB „Šakių komunalinis ūkis“ neteikia ir neturi tokios informacijos. O buitinių atliekų surinkimo klausimais reikia kreiptis į UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRĄ, Klientų aptarnavimo skyrių Šakiuose adresas: Sodų g. 15, LT-71136, Šakiai; tel./faks. (8 345) 51 030, el.p. sakiai@maatc.lt.

SOCIALINĖS PASKIRTIES NAMO PROBLEMOS NESIBAIGIA

2017 m. birželio 8 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ gavo pranešimą, kad daugiabučiame name Kęstučio g. 21 Šakiuose (naujausias daugiabutis mieste, socialinės paskirties namas) skęstą rūsio patalpos. Nuvykus į vietą paaiškėjo, kad per visą namo rūsio plotą yra prisikaupę keletas centimetrų gruntinio vandens. Vanduo (tai jau buvo įrodyta ne kartą) sunkiasi pro nesandarumus prastai izoliuotuose pamatuose. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ tądien atlikto išsamią neeilinę techninę šio daugiabučio namo apžiūrą ir pradėjo rengti eilinį reikalavimą darbų rangovui – UAB „Rūdupis“. Kuris apie visas šios problemas ne kartą informuotas, netgi prisiėmė įsipareigojimus pašalinti dar 2016 m. liepos 13 d. vykusios statinio defektų apžiūros metu užfiksuotas problemas. Viena kurių susijusi su prastu namo išorės drenažo sistemos funkcionavimu ir galimai prasta namo pamatų hidroizoliacija.

Jau kitą dieną, t.y. birželio 9-ąją, prie šio daugiabučio namo susirinko UAB „Šakių vandenys“, Šakių rajono savivaldybės administracijos, darbų rangovo UAB „Rūdupis“ atstovai. Preliminariai buvo nustatyta, kad tinkamai nefunkcionuoja ne tik namo drenažo sistema, bet ir namo automobilių aikštelėje sumontuota namo naftos produktų „gaudyklė“. Dėl šių priežasčių nedrenuojamas paviršinio vandens perteklius per namo pamatų hidroizoliacijos nesandarumus sunkiasi į namo rūsį. Eilinį kartą šias namo statybos metu pražiūrėtas problemas tądien buvo stengiamasi suversti ant UAB „Šakių komunalinis ūkis“ (t.y. ant visų namo butų nuomininkų, kurie moka mokesčius už namo bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimą ir administravimą) pečių.

Tačiau UAB „Šakių komunalinis ūkis“ neprisiėmė ir neprisiims atsakomybės už tai, kad per daugiau nei 6-erius šio daugiabučio namo eksploatavimo metus darbų rangovas – UAB „Rūdupis“ – niekaip neišsprendžia pogarantinių problemų. Kurios visos yra surašytos oficialiame Statinio defektų apžiūros akte Nr. 1 (apžiūra vyko 2016 m. liepos 13 d.). Tarp įvardintų problemų įvardinta netinkama namo pamatų hidroizoliacija ir neveikianti (arba sugedusi) namo drenažo sistema.

Neoficialiais duomenimis, jau birželio 9 d. paaiškėjo ir galima visos aukščiau įvardintos problemos priežastis: netinkamai ir (gali būti) nesilaikant technologinių reikalavimų sumontuota paviršinio vandens surinkimo ir naftos produktų valymo sistema.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ 2017 m. birželio 12 d. dar kartą apsilankius šiame daugiabučiame name, paaiškėjo, kad neveiksnus yra ir vienoje iš rūsio patalpų sumontuotas hidroforas, patalpų apsėmimo atveju teoriškai galintis automatiškai išsiurbti atsiradusi patalpose vandenį: šios patalpos grindys yra aukščiau visų kitų rūsio patalpų grindų.

VYKSTA KAPITALINIS NUOTEKŲ VAMZDYNŲ REMONTAS

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ daugiabučiame name Mokyklos g. 20a Gelgaudiškyje pradėjo kapitalinius buitinių nuotekų vamzdyno darbus. Dėl prastos situacijos nuotekų vamzdynų į UAB „Šakių komunalinis ūkis“ periodiškai kreipdavosi namo gyventojai: ne kartą teko vykti atkimšti vamzdynuose susidarančius kamščius; tvarkyti atsiveriančių plyšių vamzdžiuose ir kt. ilgalaikių stebėjimų ir techninių apžiūrų metu buvo nustatyta, kad didžiausios problemos gali būti buitinių nuotekų vamzdyno išvade iš namo į pirmuosius tarpinius surinkimo šulinius lauke.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbuotojų spėjimai pasitvirtino: didžiausios problemos slypėjo būtent horizontaliose buitinių nuotekų vamzdynų dalyse; vietomis seni ketiniai vamzdžiai sukiužę, suskilę, į vamzdynus patenka gruntas; ištrupėjusios vamzdžių dalys sudariusios įvairaus dydžio kamščius.

Pradėjus kapitalinį namo nuotekų trasų remontą, susidurta ir su dar viena problema: nesant tinkamiems namo bendro naudojimo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų brėžiniams, vamzdynų atkarpas ir jų kryptis įmanoma aptikti tik ieškojimo būdu. Kas reikalauja papildomo darbo laiko ir finansinių sąnaudų. Dar viena problema – didžioji vamzdynų dalis paklota po grindimis, virš jų yra sumūrytos rūsio sandėliukų pertvaros, sumontuoti laiptai.

Naujus magistralinius vamzdynus UAB „Šakių komunalinis ūkis“, kiek tai įmanoma, montuos patalpų išorėje, kad, gedimo atveju, būtų nesudėtinga ateityje juos tvarkyti ar pakeisti.

UAB „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ATLIKTI DARBAI

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ Kudirkos Naumiestyje, senuose, ilgą laiką iš esmės neprižiūrėtuose daugiabučiuose namuose iniciavo senų, pavojų jau kėlusių, elektros energijos tiekimo įvadų keitimo darbus. Atlikus šiuos darbus, iš esmės pertvarkoma ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo poreikiams reikalinga elektros instaliacija: keičiami seni laidai, montuojami nauji automatiniai išjungėjai. Vienas tokių darbų atliktas Dariaus ir Girėno g. 33 name: atvestas naujas namo elektros instaliacijos įvadas; pakeisti visi senieji saugikliai į naujus automatinius išjungėjus, panaikinti nebereikalingi tarpiniai saugikliai. Naujo įvado įvedimas kainavo apie 200 EUR, kiti darbai – dar apie 200 EUR.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pagal aptarnavimo sutartį su daugiabučio namo Vilkaviškio g. 6 Kudirkos Naumiestyje butų savininkais, namo butų savininkų atstovų prašymu, atliko užlipimo ant stogo liuko keitimo darbus. Senasis liukas buvo visiškai sutrešęs, sutrešusi buvo ir stogo konstrukcija, kurioje šis liukas buvo sumontuotas. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pagamino ir sumontavo naują išlipimo ant stogo liuką. Darbų atlikimo metu atidengus stogo dangą prie liuko, pastebėta, kad puvinio pažeista visa liuko angos medinė konstrukcija, todėl buvo pakeista ir ji. Šie rekonstrukciniai darbai atsiėjo apie 190 EUR.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pagal paslaugų teikimo sutartį atlieka Kudirkos Naumiesčio kultūros centro techninės priežiūros darbus. Suderinus su įstaigos vadovybe, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pagamino ir sumontavo žiūrovų salės atitvarus (turėklus): šių įrenginių reikėjo dėl žiūrovų saugumo salėje, kurioje sėdimos vietos išdėstytos pakopomis aukštėjančioje salėje. Preliminarūs šių darbų kaštai – apie 550 EUR.

Bemaž 18 metų socialiniame būste Kudirkos Naumiestyje gyvenusi, sąžiningai mokesčius mokėdavusi viena iš Tilto g. 7 namo Kudirkos Naumiestyje gyventojų pagaliau pajus ir modernaus gyvenimo malonumus. Garbaus amžiaus moters gyvenamame bute UAB „Šakių komunalinis ūkis“ sumontavo geriamojo vandens įvadą, buitinių nuotekų kanalizacijos vamzdyną, įrengė tualetą. Nors butas, už kurį mokesčius moteris sąžiningai mokėjo visą jame gyventą laiką, priklauso Kudirkos Naumiesčio seniūnijai, buto gyventoja nesibaidė pati susimokėti savo lėšas už šiuos darbus. Preliminariu skaičiavimu, „modernumo“ įrengimas šiame bute atsiėjo apie 450 EUR.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ Sintautuose, daugiabučiame name P.Vaičaičio g. 33, butų savininkų prašymu įrengė naujas sandarias lauko duris ir apsauginį stogelį virš jų. Durų ir atliktų darbų kaina sudaro apie 400 EUR.

Vadovaujantis butų savininkų daugumos prašymu, naujos sandarios durys nupirktos ir sumontuotos ir daugiabučiame name Vytauto g. 10 Šakiuose. Durys ir atlikti darbai įkainoti apie 700 EUR.

VYKDOMI STOGO LIUKO KEITIMO DARBAI

2017 m. birželio 5 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ daugiabučiame name Mokyklos g. 20a Gelgaudiškyje atliks stogo liuko keitimo darbus. Neeilinės apžiūros metu (apžiūros aktas Nr. TAN 2017/05/23-49) nustatyta, kad stogo liukas yra fiziškai susidėvėjęs, per jį į namo vidų patenka atmosferiniai krituliai, sukiužęs stogo liukas kelia pavojų namo gyventojams. Vadovaujantis daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 7.7. ir 12 str., priimtas sprendimas seną stogo liuką pakeisti nauju, tam panaudojant namo Kaupimo fondo lėšas. Darbus atliks UAB „Šakių komunalinis ūkis“.

VYKDOMI DARBAI ŠAULIŲ G. 2 ŠAKIUOSE

2017 m. birželio 1 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“, vadovaujantis neeilinės apžiūros metus nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis (akto Nr. TAN 2017/01/30-16), atlieka namo buitinių nuotekų stovo keitimo darbus. Vadovaujantis Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 7.7 str. ir 12 str., darbai laikomi atstatomaisiais, jiems bus naudojamos namo Kaupimo fondo lėšos.

BUTŲ SAVININKŲ DĖMESIUI! 

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ periodiškai sulaukia klausimų, kodėl sąskaitos už prievolines daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės paslaugas siunčiamos net tų asmenų, kurie jau kuris laikas išėję Anapilin, vardu.

Informuojame, kad UAB „Šakių komunalinis ūkis“ savo veikloje vadovaujasi pagrindiniu dokumentu – VĮ Registrų centras išduotu dokumentu „Butų (patalpų) sąrašas pastate“. Tai yra oficialus dokumentas, nurodantis, kas yra konkretaus buto (patalpos) savininkas. VĮ Registrų centras, jei į šią valstybinę įstaigą nesikreipia mirusio asmens turto paveldėtojai, savarankiškai nefiksuoja jokių aplinkybių ir vadovaujasi turimais dokumentais apie buto (patalpų) savininkus. Tokią informaciją oficialiu dokumentu suteikia ir institucijoms, kurios tokias paslaugas užsako.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“, administruojant daugiabučių namų bendrąją dalinę nuosavybę, vadovaujasi LR civilinio kodekso nuostatomis, kuriose nurodoma: visi daugiabučio namo butų (patalpų) savininkai (taip, kaip nurodyta oficialiuose dokumentuose) yra daugiabučio namo bendrasavininkai; tad jų atžvilgiu ir nukreipiami visi mokestiniai bei kitokio pobūdžio pranešimai.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ nesklandumų teikiant prievolines paslaugas patiria ne tik tais atvejais, kai tikrasis buto (patalpos) savininkas jau būna išėjęs Anapilin, bet ir tais atvejais, kai butu (patalpa) daugiabučiame name naudojamasi „nuo seno“: būstą gavus iš šiuo metu jau neegzistuojančio juridinio asmens, ar įsikėlus į butą (patalpą) kitomis aplinkybėmis. Atskirais atvejais, kai butu (patalpa) naudojasi kiti asmenys nei nurodoma VĮ Registrų centras dokumentuose, atsakingą už mokestines prievoles asmenį įmanoma nustatyti pagal to asmens mokamus mokesčius kitoms komunalinių paslaugų įmonėms. Arba į įmonę kreipiasi patys asmenys, gyvenantys konkrečiame bute (patalpoje); arba asmenys, kurie susitvarkė/tvarkosi Anapilin išėjusio asmens turto perėmimo dokumentus.

Nesant nė vienai iš aukščiau išvardintų aplinkybių ir neturint jokios informacijos, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ nelieka nieko kito, kaip adresuoti mokestinius pranešimus net Anapilin iškeliavusių asmenų vardu.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“, atsiradus aukščiau minėtoms aplinkybėms, prašo Anapilin iškeliavusių asmenų vardu oficialiai registruoto nekilnojamojo turto naudotojus/perėmėjus kuo skubiau informuoti apie esamą realią situaciją.

PLANUOJAMI DARBAI DRAUGYSTĖS TAKAS 1 ŠAKIUOSE

2017 m. birželio 25 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbuotojai neeilinės apžiūros metu (apžiūros aktas TAN 2017/05/23-49) nustatė, kad stogo liukas yra avarinės būklės. Remiantis tuo, UAB ,,Šakių komunalinis ūkis” atliks stogo liuko gamybos ir keitimo darbus.

Vadovaujantis daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 7.7 str. ir 12 str., tai yra būtinos priemonės. Stogo liuko gamyba ir keitimas priskiriamas atstatomiesiems darbams, už medžiagas ir darbams apmokėti bus panaudotos namo Kaupimo fondo lėšos.

DARBAI VYTAUTO G. 10 ŠAKIUOSE

2017 m. gegužės 24 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ informuoja daugiabučio namo Vytauto g. 10 Šakiuose butų savininkus, kad name atliekami bendrojo naudojimo patalpose esančių magistralinių elektros tinklų automatinių išjungėjų keitimo darbai.

Vadovaujantis Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 7.7. str. ir 4 str., šie darbai laikomi atstatomaisiais, jiems bus panaudotos namo Kaupimo fondo lėšos. Imtis šių darbų buvo būtina dėl besikartojančių gedimų elektros instaliacijoje ir dėl nesaugių, morališkai ir fiziškai susidėvėjusių seno modelio elektros išjungėjų.

KULTŪROS PAVELDUI – YPATINGAS INSTITUCIJŲ DĖMESYS

Tarp UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administruojamų daugiabučių namų yra ir namas Kiduliuose, Nemuno g. 59. Šis daugiabutis namas laikomas buvusio Kidulių dvaro ansamblio dalimi, ir yra saugomas valstybės. Saugojimo funkciją įgyvendina Kultūros paveldo departamentas, kuriam Šakių rajone atstovauja Marijampolės skyriaus specialistai.

Ilgus metus ši daugiabutis namas, kaip ir dauguma buvusio Kidulių dvaro pastatų, buvo eksploatuojamas praktiškai nesaugant jo ne tik kaip kultūros paveldo objekto, bet ir kaip pastato: iš šešių šiame daugiabučiame name esančių butų tik mažesniosios dalies savininkai vienaip ar kitaip rūpinosi ne tik savo butais, bet ir dalimi šio namo bendrųjų konstrukcijų.

Negana to, vieno iš butų gyventojas prieš keletą metų sukėlė savo bute gaisrą. Suniokotas buvo ne tik jo asmeninis turtas, bet ir bendroji namo konstrukcija – stogas. UAB „Šakių komunalinis ūkis“, nuo 2016 m. pradžios įgavusi prievolę administruoti šio daugiabučio namo bendrąją dalinę nuosavybę,  neturi jokios tikros informacijos, ar dėl šio gaisro kas nors jo kaltininkui pareiškė materialinį ieškinį. Šios informacijos nesuteikė ir Kultūros paveldo departamento Marijampolės skyriaus specialistai. Tik pastarieji dar šių metų vasario 1 d. pateikė UAB „Šakių komunalinis ūkis“ ultimatyvų reikalavimą: iki šių metų rugpjūčio sutvarkyti (laikantis Kultūros paveldo departamento specialistų nurodymų) sudegusią namo stogo dalį, užsandarinti namo stogo kraigą.

Griežti Kultūros paveldo departamento reikalavimai UAB „Šakių komunalinis ūkis“ nepalieka kitos išeities, kaip tik imtis atstatomųjų darbų savo sąskaita, o šių darbų sąnaudas išdalinti visų namo butų savininkams pagal jų šiame daugiabučiame name valdomą plotą. Tačiau problema dėl to nesumažėja: minimaliausiais skaičiavimais, teks rekonstruoti apie 80 kv. m. seno stogo; teks ieškoti šiam stogui tinkančių molinių čerpių; teks keisti dalį senos, supuvusios ir apdegusios stogo konstrukcijos medienos.

Visa tai kainuos ne mažiau kaip 2-3 tūkst. Eur. Nors šio daugiabučio namo butų savininkai linkę mokėti jiems priskaičiuojamus namo administravimo ir išlaikymo mokesčius, per metus sukaupiamos tik nedidelės sumos.

Tačiau pasirinkimo UAB „Šakių komunalinis ūkis“ neturi: 2017 m. gegužės 19 d. gautas pakartotinis Kultūros paveldo departamento Marijampolės skyriaus raštas, įpareigojantis imtis darbų ir nurodantis, kad vienintelis šių darbų finansavimo altinis – tik namo butų savininkai.

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

Suaktyvėjus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesams, darbo, panašu, imasi ir sukčiai. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ sulaukė pranešimų, kad daugiabučių namų butų savininkams skambina „specialistai“, kurie esą planuoja atvykti pas daugiabučių namų gyventojus „išmatuoti senų langų varžą“.

Informuojame, kad jokie specialistai nei UAB „Šakių komunalinis ūkis“ nurodymu ar pavedimu, nei daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbus atliekančių darbų rangovų iniciatyva ar pavedimu butų savininkams neskambina, ir jokių langų varžų matuoti neplanuoja. Tikėtina, kad taip potencialių aukų ieško sukčiai.

Apie bet kokius darbus, susijusius su būtinybe patekti į vieną ar kitą daugiabučio namo butą, namo butų savininkai informuojami raštu skelbimų forma arba žodžiu IŠ ANKSTO. Bet kokiu atveju, kilus bent menkiausiam įtarimui, bet kurio daugiabučio namo butų savininkas turėtų pareikalauti besikreipiančio specialisto darbo pažymėjimo; žinoti, kad darbuotojai savo pareigas atlieka tik darbo metu; esant bent menkiausiam klausimui, reikėtų paskambinti mob. tel. +370 684 49626 į UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administraciją.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“

Administracija

ŠAKIAI IR KAUNAS. SKIRTINGI POŽIŪRIAI Į PASLAUGŲ ĮMONES

Pastaruosius metus UAB „Šakių komunalinis ūkis“, kurios visas akcijas valdo Šakių rajono savivaldybė, periodiškai įtraukiama į daug laiko ir žmogiškųjų išteklių sąnaudų reikalaujančius viešus ir ne viešus aiškinimusis: ir dėl įmonės veiklos pelningumo, ir dėl teikiamų paslaugų teisėtumo, ir dėl įmonės vadovo gebėjimų/negebėjimų tvarkytis su pavestomis pareigomis. Dėl to savivaldybės įmonė patiria ne tik finansinių, bet ir moralinių praradimų. Kas visų pirma kenkia įmonės paslaugų gavėjams.

Kiek kitaip su savo įmone elgiasi Kauno miesto valdžia. UAB Kauno butų ūkis – vienintelė daugiabučius administruojanti bendrovė Kaune, kurios visas akcijas valdo Kauno miesto savivaldybė. Kauniečiai aiškiai laikosi pagrindinio principo: bendrovės misija nukreipta ne į pelno siekimą bet kokiomis priemonėmis, o stengiamasi operatyviai, kuo palankesnėmis sąlygomis ir kuo patrauklesnėmis kainomis teikti kokybiškas ir profesionalias paslaugas, gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, atsižvelgiant į jų interesus.

Daugiau - http://www.kaunas.lt/2017/05/naujienos/kaip-uztikrinti-teisinga-pastatu-prieziura/

TEISMAS NUTARĖ: DAUGUMOS SPRENDIMAS YRA AUKŠČIAU VISKO

2017 m. gegužės 8 d. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2A-230-390/2017 ir panaikino Šakių rajono apylinkės teismo sprendimą, kuriuo buvo atmesti UAB „Šakių komunalinis ūkis“ (veikusio daugiabučio namo Šaulių g. 18 Šakiuose butų savininkų daugumos vardu) reikalavimai, susiję su prievole vieno buto savininkei. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija įpareigojo A.M.J. privaloma tvarka leisti jos bute atlikti visus privalomus su namo atnaujinimu (modernizavimu) susijusius darbus.

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš trijų teisėjų, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Šakių komunalinis ūkis“ apeliacinį skundą dėl Šakių rajono apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-506-443/2016. UAB „Šakių komunalinis ūkis” pateikė civilinį ieškinį A.M.J. dėl įpareigojimo leisti atlikti renovacijos (modernizavimo) darbus privačios nuosavybės teise valdomose jos patalpose (bute).

 UAB „Šakių komunalinis ūkis“ (daugiabučio namo Šaulių g. 18 Šakiuose butų savininkų daugumos pavedimu) ieškiniu prašė:

1) įpareigoti atsakovę A.M.J ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti sąlygas rangovams pakeisti atsakovei privačios nuosavybės teise priklausančiame bute senus langus į naujus plastikinius langus, numatytus renovacijos (modernizavimo) techniniame projekte;

2) įpareigoti A.M.J. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti sąlygas rangovams pakeisti seno geriamojo vandens vamzdyno dalį bei nuotekų šalinimo magistralinio vamzdyno dalį, esančią atsakovei privačios nuosavybės teise priklausančiame bute, kaip numatyta techniniame projekte;

3) priteisti iš A.M.J. bylinėjimosi išlaidas.

Daugiabučio namo Šaulių g. 18 Šakiuose atnaujinimas (modernizavimas) prasidėjo 2014 m. rugpjūčio 13 d. Daugiabutyje buvo  pakeisti seni mediniai langai ir balkonų durys į naujus plastikinius langus su vienos kameros stiklo paketu, pakeisti šilto ir šalto vandens tiekimo sistemos vamzdynai ir fekalinės kanalizacijos sistemos vamzdynai, atlikti patalpų šildymo sistemos atnaujinimo darbai, pakeistas ir apšiltintas namo stogas, sienos, pamatai. 2015 m. birželio 15 d. pasirašytas statybos darbų užbaigimo aktas.

Tačiau A.M.J. per visą statybos darbų laikotarpį nesutiko ir neleido jai nuosavybės teise priklausančiame bute montuoti plastikinių langų ir plastmasinių vamzdžių, motyvuodama, kad jie kenkia jos sveikatai. Todėl, atlikus namo renovaciją, liko nepakeisti atsakovės buto langai ir šilto ir šalto vandens tiekimo sistemos vamzdynai ir fekalinės kanalizacijos sistemos vamzdynai. Tai neleido visam daugiabučiam namui tikėtis geresnės energetinio naudingumo klasės, kas, atlikus visus darbus A.M.J. bute, tikėtina, būtų sudarę tam sąlygas.

Nesutikdami su tokia kaimynės savivale, 2015 m. spalio 8 d. vykusiame daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime (dalyvavo 26 balso teisę turintys butų savininkai, kas sudaro 57,8 proc. visų balsų), kaimynai vienbalsiai nusprendė neleisti/nepritarti, kad būtų palikti A.M.J. buto seni langai ir atsakovės buto ribose esantis senas vamzdynas.

Tačiau visos šios aplinkybės Šakių rajono apylinkės teisme nebuvo priimtos už gryną pinigą: 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu UAB „Šakių komunalinis ūkis“ (t.y. daugiabučio namo Šaulių g. 18 Šakiuose butų savininkų daugumos) ieškinį atmetė.

Teikiant apeliaciją Kauno apygardos teismui, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ apeliavo į pagrindinį dokumentą – LR civilinį kodeksą, kuris aiškiai nurodo daugiabučio namo bendraturčių teises ir pareigas, o taip pat ir bendraturčių daugumos sprendimų viršenybę. O namo butų savininkų dauguma 2015 m. spalio 8 d. daugiabučio butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime 57,8 proc. visų daugiabučio butų savininkų sprendimu nusprendė neleisti/nepritarti, kad būtų palikti A.M.J. bute seni langai ir jos buto ribose esantis senas vamzdynas. Šakių rajono apylinkės teismas, spręsdamas dėl UAB „Šakių komunalinis ūkis“ reikalavimų pagrįstumo, šių aplinkybių visai neanalizavo ir nevertino.

Šakių rajono apylinkės teismas manė, kad dėl A.M.J. priešiškumo kaimynų valiai jos bute nepakeisti seni sukiužę geriamojo vandens ir buitinių nuotekų šalinimo vamzdynai neturės įtakos kokybiškam visos inžinerinės sistemos darbui, o nekeisti seni mediniai, vėjo perpučiami langai neturės įtakos namo energetinei klasei. Nors būtent daugiabučio namo langai yra vienas iš didžiausius šilumos nuostolius sukeliančių objektų.

Šakių rajono apylinkės teismas pagrindiniu savo sprendimo (priešiško daugiabučio namo Šaulių g. 18 Šakiuose butų savininkų daugumos valiai) argumentu laikė tai, kad 2015 m. birželio 15 d. buvo pasirašytas namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos užbaigimo aktas. Nepadėjo nė UAB „Šakių komunalinis ūkis“ argumentai, kad statybos užbaigimo aktas buvo priimtas be A.M.J. bute atliktų darbų siekiant apsaugoti daugiabučio namo gyventojų interesus, kadangi, nepriėmus šio akto, likę namo butų savininkai būtų praradę finansavimą namo renovacijai. Ir visa tai - tik išimtinai dėl atsakovės nepagrįstų pasiteisinimų ir neteisėtų veiksmų nevykdant daugiabučio namo savininkų daugumos priimtų sprendimų: neleidžiant pakeisti jos bute esančius senus langus ir vamzdynus.

Tačiau Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nutarė, kad Šakių rajono apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimą būtina panaikinti. Priimtas naujas sprendimas – UAB „Šakių komunalinis ūkis“ (t.y. daugiabučio namo Šaulių g. 18 Šakiuose butų savininkų daugumos) ieškinį patenkinti.

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija savo sprendimu:

1)        įpareigoja A.M.J. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti darbų rangovams pakeisti jos bute senus langus į naujus plastikinius langus, numatytus Daugiabučio renovacijos (modernizavimo) techniniame projekte;

2)        įpareigoti A.M.J. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti sąlygas rangovams pakeisti seno geriamojo vandens vamzdyno dalį bei nuotekų šalinimo magistralinio vamzdyno dalį, esančią jos bute, kaip numatyta Daugiabučio renovacijos (modernizavimo) techniniame projekte;

3)        Iš A.M.J. priteisti 62 Eur žyminį mokestį bei 500 Eur bylinėjimosi išlaidų UAB „Šakių komunalinis ūkis“ naudai.

Kauno apygardos teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos – 2017 m. gegužės 8 d.

VYTAUTO G. 10 ATLIKTI DURŲ KEITIMO DARBAI

2017 m. balandžio 28 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“, vadovaujantis daugiabučio namo Vytauto g. 10 Šakiuose butų savininkų 2017 m. kovo 15 d. protokoliniu sprendimu Nr. ŠKŪ-3, atliko namo laiptinės durų keitimo darbus (įskaitant durų permontavimo ir angokraščių apdailos darbus). Butų savininkų sprendimu didžiajai daliai darbų kaštų padengti panaudotos namo Kaupimo fondo lėšos (viso 700 Eur). Dalis smulkių darbų atlikta kaip namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros darbai.

DAUGIABUČIO NAMO VYTAUTO G. 19 ŠAKIUOSE BUTŲ SAVININKŲ DĖMESIUI

   

2017 m. balandžio 27 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ neeilinės techninės apžiūros metu (apžiūros akto Nr. TAN 2017/04/24-43) nustatė, kad namo stogo liukas yra avarinės būklės, esama situacija kenkia namo bendrosioms vidaus konstrukcijoms ir yra nesaugi namo gyventojams. Priimtas sprendimas – pagaminti naują stogo liuką ir jį pakeisti. Darbams ir medžiagoms bus naudojamos namo Kaupimo fondo lėšos (vadovaujantis daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 3 sk. 7.7. d. ir 4 sk. 12 d. Darbus planuojama atlikti artimiausiu metu. 

VYKS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO VAMZDYNŲ REMONTAS

2017 m. balandžio 24 d. Remiantis UAB „Šakių komunalinis ūkis“ atlikta technine apžiūra (apžiūros aktas Nr. TAN 2017/0411-40), daugiabučiame name Pergalės g. 3 Lukšiuose UAB „Šakių komunalinis ūkis“ atliks namo geriamojo vandens magistralinių vamzdynų keitimo darbus. Remiantis daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 3 sk. 7.7. d. ir 4 sk. 12 d., darbams atlikti bus naudojamos namo Kaupimo fondo lėšos.

ATLIEKAMI/ATLIKTI KAPITALINIO REMONTO DARBAI

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pastaruoju metu atliko (planuoja atlikti) darbus, tam naudojant konkretaus daugiabučio namo Kaupimo fondo lėšas:

1.    Daugiabučio namo Mokyklos g. 12a Gelgaudiškyje laiptinių durų keitimas – preliminari kaina 3 300 Eur;

2.   Daugiabučio namo P.Vaičaičio g. 33 Sintautuose laiptinės durų keitimas ir stogelio sumontavimas – preliminari kaina 400 Eur;

3.   Daugiabučio namo Jaunystės takas 4 Šakiuose magistralinių kanalizacijos vamzdynų remontas (darbų kaina – pagal faktą, juos atlikus);

4.   Daugiabučio namo E.Steponaičio g. 4 Šakiuose kanalizacijos stovo keitimas - (darbų kaina – pagal faktą, juos atlikus);

5.    Daugiabučio namo Mokyklos g. 16 Gelgaudiškyje kanalizacijos stovo keitimas - (darbų kaina – pagal faktą, juos atlikus);

6.   Daugiabučio namo Draugystės takas 3 Šakiuose laiptinių laiptų turėklų remontas – atliktų darbų kaina 128,53 Eur (be PVM).

DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ VALDYMAS. KAS LAUKIA 2017 METAIS?

Balandžio 11 d. Vilniuje vyko Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Lietuvos būsto rūmų organizuota konferencija „Daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų valdymas. Kas laukia 2017 metais?". Konferencijoje dalyvavo per 180 Seimo kontrolierių įstaigos, Vyriausybės atstovų apskrityse, savivaldybių, būsto valdytojų ir kitų institucijų ir organizacijų atstovai bei Aplinkos ministerijos būsto skyriaus vedėjas.

Toks konferencijos susidomėjimas galėtų reikšti, kad keičiami teisės aktai, naikinamos ir  keičiamos nuostatos ir taisyklės, stiprinama,  paprastinama, tobulinama teisinė bazė, bet problemų ratas nemažėja, dalykinių, tikslingų susitikimų jau seniai nebuvo, juolab seminarų ir mokymų, atsirado bendravimo vakuumas, žinių stygius, naujienų alkis.  Lankantis savivaldybėse, administruojančiose įmonėse, susitinkant su bendrijų pirmininkais jaučiasi  bendravimo poreikis, pasitarimų ir susitarimų poreikis, paprasto bendravimo poreikis.

Pasikeitė Aplinkos ministerijos vadovybė, todėl  norėtųsi sužinoti Aplinkos ministerijos naujos vadovybės reikalavimus, prioritetus,  užduotis, bendro darbo gaires, bendro darbo principus. Reikia išsiaiškinti situaciją, nusistatyti, kur mes esame, kur link turime eiti, ko siekiame. Trūksta informacijos dėl Valstybės modernizavimo programos tolimesnio įgyvendinimo, ir su ja susieti modernizavimo kiekybiniai ir kokybiniai tikslai, esamų ir būsimų projektų įgyvendinimo perspektyvos, būsto savininkų rėmimas, kompensacijos ir projektų finansavimas. Nėra analizės ir informavimo centro.

Valstybėje nėra patvirtinta ar priimta būsto valdytojų, būsto turėtojų švietimo mokymo programa, nenumatytas ir kvalifikacijos kėlimas, tiksliau jokios švietimo ir mokymo politikos nėra. Šiandieną yra ypač opus būsto valdytojų veiklos kontrolės klausimas. Tai būtina, tai gerai, tačiau kas turi tikrinti, ką turi tikrinti ir kaip turi tikrinti niekas nežino, būsto valdytojams yra keliami kvalifikaciniai reikalavimai, tuo tarpu tikrintojams ne. Todėl kyla kai kurių nesusipratimų dėl vykdomos būsto valdytojų  patikrų, veiklos vertinimų ir skiriamų nuobaudų.  Ir kontrolieriai turi turėti atitinkamą parengimą, turi būti mokomi, ruošiami.

Girdisi iš įvairių Lietuvos vietų visokie gandai apie ruošiamus valdytojų skirstymus ir perskirstymus,   stuburų laužimus ir tai neramina būsto valdytojus. Konferencijos tikslas buvo aptarti darbo rezultatus, veiklą, bėdas ir problemas. Ir ne tik aptarti, bet ir rasti sprendinius. Nei vienos problemos ir klausimo nėra  tokio,  kurio negalima būtų išspręsti. Svarbus noras.

Manome, kad konferencijos tikslas buvo pasiektas.

Konferencijos medžiagą ir LSA pranešimą spaudai galite rasti Lietuvos savivaldybių asociacijos tinklapyje: http://www.lsa.lt/lt/home/8-naujienos/1083-vilniuje-savivaldybiu-atstovai-aptare-daugiabuciu-valdymo-aktualijas

        

Parengė Lietuvos būsto rūmų prezidentas Juozas Antanaitis 

UAB "ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS" VEIKLA

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ mažiausiai kartą per metus atlieka profilaktinį daugiabučių namų rūsių tvarkymą. Nors daugiabučių namų butų savininkai periodiškai raštu perspėjami, kad negalima rūsio bendrojo naudojimo patalpose (taip pat ir laiptinėje) kaupti bet kokių atliekų, o ypač – galinčių kelti pavojų namo gyventojų ir svečių sveikatai ar net gyvybei, realybė rodo: dalis butų savininkų ir toliau nepaiso prašymų ir raginimų, tuo pačiu negerbdami tvarką mylinčių kaimynų. Apie tai, kad bus atliekami rūsio bendro naudojimo patalpų tvarkymo ir valymo darbai, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ informuoja raštu iš anksto. Deja, atliekų vis vien tenka išgabenta ne vieną ir ne dvi priekabas.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“, tarp pagrindinių veiklų prižiūrint įmonės atsakomybėje esančius daugiabučius, teikia ir kitas viešąsias bei privačias paslaugas. Viena jų – medžių genėjimas, medžių tvarkymas, tam panaudojant strėlinį keltuvą. Įmonė disponuoja 17 m. darbinio aukščio strėliniu keltuvu; įmonėje yra atestuotas medžių ir krūmų pjovėjas, galintis dirbti aukštyje.

2017 m. vasario mėn. daugiabučiame name Mokyklos g. 20, Gelgaudiškis, atlikti namo rūsyje esančio magistralinio buitinių nuotekų vamzdyno rekonstrukciniai darbai. Kurį laiką kildavo problemos su buitinių nuotekų šalinimu, kol buvo nustatyta, kad dėl deformacinių veiksnių yra užlūžęs senas ketinis nuotekų išleidimo vamzdis. Tai dažna problema Gelgaudiškio daugiabučiuose namuose. Rekonstrukcijos metu pakeista apie 10 m kanalizacijos vamzdyno, 2 stovai po 2 m ir apie 6 m kanalizacijos trasos po rūsio grindiniu. Darbus atliekant buvo nustatyta, kad kanalizacijos trasos nuolydis buvo į priešingą pusę ir ši trasos dalis buvo visiškai užnešta buitinėmis atliekomis, kurios per ilgą laika buvo aklinai „užlipdžiusios“ 110 mm diametro vamzdį bei suformavusios „nepramušamą“ kamštį. Darbai kainavo 306 Eur (be PVM).

2017 m. vasario mėn. daugiabučiame name Kauno g. 13 Lekėčiuose atlikti vandens įvado uždaromosios armatūros keitimo darbai. Dalies namo geriamojo vandens vamzdyno būklė namo rūsyje buvo avarinė, vandentiekio gedimo atveju nebuvo galimybės name laikinam užsukti vandens tiekimą. Šie rekonstrukciniai darbai kainavo 78,35 Eur (be PVM).

2017 m. vasario mėn. E. Steponaičio g. 4 Šakiuose buvo pagaminti ir sumontuoti du nauji dūmtraukių paaukštinimai. Sumontavus naujus paaukštinimus buvo išspręsta problema su dūmų patekimu į ventiliacijos kaminų angas, o iš jų į gyventojų butus. Seni, sutrūniję metaliniai dūmtraukių indėklai ne tik kėlė nepatogumus, bet ir grasino nelaime namo butų savininkams. Darbai kainavo 101,24 Eur (be PVM).

2017 m. vasaris. Birutės g. 6 Šakiuose atliktas elektros įvadinio kabelio remontas ir elektros kabelių prie apskaitos prietaisų remontas. Remonto metu pašalinti nereikalingi atviri laidai, kėlę grėsmę gyventojų turtui ir saugumui. Darbai kainavo  per 25 Eur.

GERA VAMZDŽIO IŠORĖ NEGARANTUOJA VIDINĖS KOKYBĖS

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ gavo informaciją iš V.Kudirkos g. 70 namo butų savininkų dėl per žemo geriamojo vandens spaudimo vamzdynuose. Įvertinus situaciją vizualiai vietoje, didelių trūkumų magistraliniuose geriamojo vandens sistemos vamzdynuose nebuvo pastebėta. Tačiau, turint patirties šalinant panašias problemas kituose daugiabučiuose namuose, atpjovus skirstomąją armatūrą nuo geriamojo vandens tiekimo į daugiabutį namą įvado, paaiškėjo, kad cinkuoti vamzdžiai iš vidaus stipriai pažeisti korozijos, juose susiformavęs praktiškai nepralaidus rūdžių ir kitokių sąnašų sluoksnis. Panaši situacija nustatyta ir išardžius dar keletą uždaromųjų – skirstomųjų vamzdyno jungčių. Šios problemos pagrindinė priežastis – vamzdynų amžius ir per laiką susidarančios nuosėdos tiekiant geriamąjį vandenį. Tokia situacija, panašu, kartosis ir kituose rajono daugiabučiuose namuose.

PLANUOJATE REMONTUOTI BŪSTĄ? APIE TAI PRIVALOMA PRANEŠTI SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

LR aplinkos ministerija patvirtino naują tvarką gyvenantiems daugiabučiuose ir planuojantiems buto remontą. Nuo 2017 m. sausio 1 d. apie buto remontą privalu pranešti savivaldybės administracijai. Specialistams reikia nurodyti, koks remontas bus atliekamas namuose, kiek laiko jis truks ir kokie įrankiai bus naudojami. Nauja tvarka siekiama sutramdyti vakarais daromus remontus, kai triukšmas trukdo kaimynams ilsėtis. Nesilaikantiems taisyklų grės bauda nuo 50 iki 300 eurų.  

PLANUOJAMI DARBAI MOKYKLOS G. 18 GELGAUDIŠKYJE

2017 m. vasario 17 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ informuoja daugiabučio namo Mokyklos g. 18 butų (kitų patalpų) savininkus, kad planuojami atstatomieji daugiabučio namo geriamojo vandens tiekimo sistemos vamzdyno (jo dalių) darbai. Dėl planuojamų atlikti darbų trumpam laikui (2017 m. vasario 17 d. nuo 8 val. iki 15 val.) gali būti sutrikęs geriamojo vandens tiekimas. Darbai atliekami vadovaujantis daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo taisyklių 3 sk. 7.7. d. ir 4 sk. 12 d. nuostatomis. Šiems darbams bus panaudotos daugiabučio namo kaupimo fondo lėšos.

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS MARIJAMPOLĖS SKYRIAUS REIKALAVIMAS DĖL DAUGIABUČIO NAMO NEMUNO G. 59 KIDULIUOSE

2017 m. vasario 2 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ gavo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyriaus parengtą reikalavimą dėl daugiabučio namo Nemuno g. 59 Kiduliuose. Reikalaujama, kad UAB „Šakių komunalinis ūkis“, kaip šio daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės administratorius, imtųsi skubių neatidėliotinų veiksmų namo bendrųjų konstrukcijų (konkrečiai – stogo) remonto – konservavimo darbams atlikti. Nurodant, kad UAB „Šakių komunalinis ūkis“ yra šios nekilnojamosios kultūros vertybės valdytojas.

Remiantis VĮ Registrų centras išduotu daugiabučio namo Nemuno g. 59 Kiduliuose butų (patalpų) sąrašu pastate, šiame pastate yra 7 (septyni) butai: vieno iš jų savininkas yra Šakių rajono savivaldybės administracija, likusių šešių – privatūs asmenys. Per laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. šio namo butų savininkų atžvilgiu buvo priskaičiuota 330,20 Eur suma už namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą bei 143,67 Eur rinkliava į namo Kaupimo fondą. Tad bendra maksimali suma, kurią per kalendorinius metus UAB „Šakių komunalinis ūkis“ gali panaudoti namo (jo dalių) remontui, yra vos 473,87 Eur. Tuo tarpu LR Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2017 m. vasario 1 d. reikalavime įvardintų darbų atlikimui reikės ne vieno tūkstančio Eur (tikslios sumos paaiškės, kai UAB „Šakių komunalinis ūkis“ parengs namo ilgalaikį darbų planą ir metinį ūkinės veiklos planą. Planai šiuo metu rengiami, jie bus teikiami daugiabučio namo Nemuno g. 59 Kiduliuose butų savininkų svarstymui ir tvirtinimui).

Remiantis VĮ Registrų centras išduotu Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, šis daugiabutis namas nekilnojamuoju kultūros vertybių teritorijos daiktu įrašytas dar 2010 m. kovo 23 d. Tačiau UAB „Šakių komunalinis ūkis“ savo žinion daugiabutį namą Nemuno g. 59 Kiduliuose perėmė apverktinos būklės, name, remiantis įmonės atliktos techninės apžiūros duomenimis, seniai nebuvo atliktas joks remontas. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ neturi jokios informacijos apie tai, dėl kokių priežasčių name buvo kilęs gaisras, kas galimas jo kaltininkas. Nėra jokios informacijos, ar iki 2016 m. sausio 1 d. kam nors buvo siunčiami reikalavimai ar nurodymai dėl šio daugiabučio namo, kaip kultūros paveldo vertybės, išsaugojimo ir tolimesnio eksploatavimo. Todėl UAB „Šakių komunalinis ūkis“ abejoja, ar pavyks tinkamai ir laiku įvykdyti LR Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2017 m. vasario 1 d. reikalavimą (terminas – iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.).

Bet kokiu atveju, visus darbų kaštus solidariai pagal valdomą naudingąjį plotą privalės padengti šio daugiabučio namo butų savininkai.

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pakartotinai informuoja daugiabučių gyventojus, kad kaupti šiukšles ir laikyti daiktus (pvz.: langų rėmai, durys, lentos, seni baldai, automobilių padangos, sena buitinė technika, plytos, griovimo atliekos ir t.t.) rūsių bendrojo naudojimo patalpose griežtai draudžiama! Jeigu šiukšlės ir kiti daiktai iki vasario 21 dienos nebus pašalinti iš rūsių bendrojo naudojimo patalpų, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ be jokio išankstinio perspėjimo po nurodytos datos išgabens šias šiukšles į Marijampolės apskrities stambiagabaričių atliekų aikštelę. Visi šiukšlių ir kitų daiktų, esančių, rūsių bendrojo naudojimo patalpose išvežimo kaštai bus padengiami iš namo techninės priežiūros lėšų.

Daugiau informacijos: UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administracijoje darbo metu,  administratorius@komunalinis.eu, tel. Nr. +370 684 49626.

BŪNA IR TAIP!

Naudžių g. 18 daugiabutis, esantis Šakių seniūnijos Naudžių kaime,- vienas prasčiausiai prižiūrėtų daugiabučių namų rajone. Nuo 2016 m. pradžios UAB „Šakių komunalinis ūkis“ buvo paskirta jo bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Deja, problemos greitai nesisprendžia: didžioji dalis namo butų savininkų, tarp jų ir Šakių rajono savivaldybė, piktybiškai vengia mokestinių prievolių už paslaugas. Negana to, ir toliau butų savininkai ne itin rūpinasi bendro turto išsaugojimu: sausio 13 d., nuvykę į šį daugiabutį namą atlikti planuotų remonto darbų (keisti senas aplūžusias laiptinės duris naujai padarytomis), UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbininkai rado tuščią laiptinės durų angą. Matyt, senosios jau iškeliavo per dūmtraukį! 

DAUGIABUČIAI NAMAI REIKALAUJA RIMTO REMONTO

Fiziškai sunykusios laiptinių durys; kiauri stogai; peršąlančios sienos; trūnyjantys buitinių nuotekų ir geriamojo vandens vamzdynai; pavojų gyvybei kelianti netvarkyta elektros instaliacija. Tokia UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbininkų kasdienybė. Ir su tuo susijęs kone kasdien patiriamas dalies butų savininkų keiksnojimas „Kam čia kišat nagus? Čia viskas gerai!“.

Deja, gerai nėra nė viename įmonės prižiūrimame daugiabučiame name. Tą liudija ne tik avarinės tarnybos fiksuojami gedimai, bet ir techninės namų apžiūros, jų būklės stebėjimas. Pastaruoju metu vis daugiau atliekama darbų, susijusių su namo vamzdynų remontu: tiesiog nuo amžiaus sutrupa „špižiniai“ buitinių nuotekų vamzdžiai“; prakiūrą nuo gausybės per ilgus metus „kauptų“ nuosėdų pūvantys geriamojo vandens vamzdžiai.

   

Čia – vienas pavyzdžių, į ką pavirsta geriamojo vandens vamzdis, kai jo profilaktiškai niekas neprižiūri. Tokią situaciją UAB „Šakių komunalinis ūkis“ užfiksavo viename iš Šakių miesto daugiabučių namų.      

NEŪKIŠKUMAS PRIDARO NUOSTOLIŲ

2017 m. sausio 10 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pagal gautą vieno iš daugiabučio namo Skrynupių g. 7 Griškabūdyje butų savininko pranešimą vyko įvertinti situaciją namo laiptinėje. Vietoje paaiškėjo,  kad niekadėjas (ar keli niekadėjai) išdaužė namo laiptinės lango stiklą. Šaltuoju metų laiku tai ne itin malonus dalykas viso daugiabučio namo gyventojams. Nors, galimas daiktas, stiklą išdaužė kas nors iš šiame name gyvenančių ar atvykusių į svečius asmenų (tai „liudijo“ šalia išdužusio lango įvykusio „pasisėdėjimo“ likučiai), dėl padarytos žalos menkavertiškumo UAB „Šakių komunalinis ūkis“ į teisėsaugos institucijas nesikreipė. Įmonė, nors yra namo bendrosios dalinės nuosavybės administratorė, negali imtis jokių priemonių ir dėl kaimynų santykių ar jų sutarimo (nesutarimo) naudojantis bendrąja daline nuosavybe. Pavyzdžiui, laiptinėje esančiais tambūrais ar džiovinimo patalpomis. Kaimyniški santykiai – pačių kaimynų reikalas ir atsakomybė. 

BENDROS ĮĖJIMO DURYS PRIKLAUSO VISIEMS, O RŪPI....

Ilgus metus į bendrą dalinę nuosavybę nekreipta daugiabutyje name Joginiškiuose, Mokyklos g. 8. Atrodo smulkmena – lauko durys į laiptinę be stiklų, be rankenų, nesandarios... tačiau tai labai daug reiškia šildant patalpas. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ užsandarino duris (iš viso ketverios varčios), įdėti stiklai (polikarbonatiniai),  įdėtos naujos rankenos. Darbai atsiėjo 88,37 Eur.

Panaši situacija ilgus metus buvo ir Šakių seniūnijos Gudlaukio kaime. Ir šio daugiabučio namo lauko durys sutvarkytos, užsandarintos, atsparesne medžiaga (polikarbonatu) užsandarintos stiklams pritaikytos angos, pakeistos durų rankenos, įdėtos sklendės į šonines duris. Darbai atsiėjo apie 56 Eur.

Iki nelaimės – netoli

DŪMTRAUKIO NEPRIEŽIŪRA – NE TIK NEPATOGUMAI, BET IR GRĖSMĖ

       

2017 m. sausio 9-10 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pagal gautą prašymą daugiabučiame name E.Steponaičio g. 4 Šakiuose nustatė neūkišką ir nesaugią situaciją bendrojoje namo konstrukcijoje – kolektyviniame dūmtraukyje. Dūmams ėmus skverbtis per ventiliacijos angas į dūmtraukio nenaudojančio buto patalpas, pasinaudojus automobilinį bokštelį, paaiškėjo, kad suaižėję prieš keletą metų kai kuriuose dūmtraukiuose sumontuoti atskirų dūmtraukio angų paaukštinimai – skardiniai indėklai. Dar daugiau: „indėklai“ buvo įkišti į senus dūmtraukius tik apie 0,5-1 m, „sutvirtinti“ montažinėmis putomis. Laikui bėgant, ilgą laiką nevalyti dūmtraukiai, greičiausiai, yra ir išdegę, o degdamos degios medžiagos (sandarinimo putos ir pan.) išdegino skardinius „indėklus“. Vėjas taip pat padarė savo – kiūžančių „indėklų“ skutus supūtė į kitas, šalimais esančias dūmtraukių ir ventiliacines angas, ir sukėlė nepatogumų kitų butų gyventojams. Dėl tokios situacijos netoli buvo ir iki nelaimės. O problemos nebūtų kilę, jei kiekvieno buto savininkas, besinaudojantis dūmtraukiu, bent kartą per metus jų būtų valęs.  

KĘSTUČIO G. 12 ŠAKIUOSE IŠVALYTAS DŪMTRAUKIS

2017 m. sausio 5 d., Kęstučio g. 12, Šakiai. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ gavo vieno iš butų savininkų prašymą – nustatyti, dėl ko nėra traukos dūmtraukyje. Panaudojus spec. Techniką (autobokštelį), buvo nustatyta, kad dūmtraukis labai ilgą laiką nebuvo bent kiek rimčiau valytas, ant jo vidinių sienelių priaugęs šlakas ir suodžiai sudarė sunkiai pramušamą „kamštį“. Kamštis buvo aklinas, teko naudoti standų metalinį strypą, įprastos dūmtraukio valymo priemonės jau nepadėjo. Dūmtraukio valymo darbai užtruko net 3 val., kai įprastai UAB „Šakių komunalinis ūkis“ praktikoje dūmtraukio išvalymas trunka 0,5-1 val. Šio darbo sąnaudos - 44,3 Eur (be PVM). Viso to būtų buvę galima išvengti, jei buto savininkas dūmtraukį būtų valęs periodiškai, bent 1-2 kartus per metus. O situacija jau kėlė ne tik nepatogumų buto savininkui (nebuvo galima kurti šildymo prietaiso, į patalpas smelkėsi troškūs dūmai), bet ir viso namo saugumui.

GALIMAI TYČIA SUKELTAS GAISRAS PROBLEMŲ PRIDARĖ DAUG

2016 m. gruodžio 25-osios vėlų vakarą užsidegė daugiabutis namas Vytauto g. 47 Kudirkos Naumiestyje: gaisras kilo viename iš šio medinio 12-bučio namo butų. Laimei, ugniagesiai dirbo itin operatyviai, tad pavyko išsaugoti nemažą daugiabutį namą ir šalia esančius pastatus. Tačiau nuostoliai, panašu, padaryti ne maži, ir jie, pirmiausia, gula ant UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pečių.

Remiantis pirminėmis tyrimo išvadomis, gaisrą, greičiausiai tyčia, sukėlė vienas iš šio daugiabučio namo gyventojų G.J. 42-ejų metų vyras patikėjimo teise gyveno buvusios sutuoktines E.J. vardu VĮ Registrų centras registruotame bute. Manoma, kad neblaivus vyras nuo dujinės viryklės atjungė suskystintų dujų balioną ir paliko atsuktą čiaupą. Dujų pripildytoje patalpoje įvyko sprogimas, plykstelėjo ugnis, įvykio metu stipriai nukentėjo pats įtariamas padegėjas: apdegė 40 proc. kūno.

Jau pirmąjį rytą po kalėdinių švenčių UAB „Šakių komunalinis ūkis“ vadovui paskambino Kudirkos Naumiesčio seniūnas, informavo apie įvykusią nelaimę bei išreiškė susirūpinimą, ar tik ne UAB „Šakių komunalinis ūkis“ turės remontuoti ne tik bendrąją dalinę namo nuosavybę, bet ir po sudegusiu butu pirmame aukšte esantį Šakių rajono savivaldybės socialinės paskirties butą, kuris įvykio metu buvo stiprokai apgadintas. Vėliau seniūnas perskambino dar kartą, ir savo susirūpinimą „sustiprino“ esą iš Šakių rotušės kažkurio kabineto gautu patikinimu, kad apgadintą namą tikrai privalo sutvarkyti UAB „Šakių komunalinis ūkis“.

Kaip paskirtasis administratorius būdama atsakinga už bendrąją šio daugiabučio namo dalinę nuosavybę, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad namo butų savininkai galėtų įgyvendinti civilinę teisę – tinkamai naudotis jų privačia nuosavybe, esančia daugiabučiame name. Tačiau gaisras ar kita stichinė nelaimė nėra niekaip susijusi su daugiabučio namo bendrąja daline nuosavybe ar bendrojo naudojimo objektų nuolatine technine priežiūra – tai jau yra privačios atsakomybės reikalas. O nuo galimų nuostolių tokiu atveju padėtų tik turto draudimas.

Deja, nei savivaldybė savo socialinių butų, nei įtariamo padegėjo buto savininkė šio turto apdraudusi nebuvo. Jau gruodžio 27 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ vadovas oficialiu raštu paprašė Šakių rajono savivaldybės administracijos skirti Ūkio skyriaus ir Biudžeto bei turto skyriaus atstovus ir įpareigoti Kudirkos Naumiesčio seniūną oficialiai dalyvauti UAB „Šakių komunalinis ūkis“ suburtos komisijos gaisro metu padarytiems nuostoliams įvertinti. Deja, gruodžio 29 d. vykusioje gaisravietės apžiūroje bei padarytos žalos įvertinime niekas iš įvardintų Šakių rajono savivaldybės administracijos atstovų nedalyvavo. Nors šiame daugiabučiame name net 8 iš 12 butų yra Šakių rajono savivaldybės administracijos nuosavybė, kurią tiesiogiai privalo prižiūrėti ir ja rūpintis konkrečios seniūnijos seniūnas.

Dar sudėtingesnė yra finansinė šios nelaimės pusė. Gruodžio 29 d. nustatyta, kad bendrajai dalinei namo nuosavybei (visų butų savininkų bendram turtui) padaryta ne mažiau kaip 8 tūkst. Eurų žala. Kiek žalos pridaryta sudegusio buto savininkei E.J. ar po juo esančiam Šakių rajono savivaldybės socialiniam butui, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ nevertino: tai yra buto savininkų reikalas. Šis daugiabutis namas, kaip ir didžioji dalis kitų Kudirkos Naumiesčio daugiabučių namų,- vienas didžiausių skolininkų už teikiamas namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros paslaugas.

O didžiausias skolininkas (kaip buto savininkas) konkrečiai daugiabučiame name Vytauto g. 47, kur ir įvyko gaisras,– Šakių rajono savivaldybės administracija, arba tiksliau, Kudirkos Naumiesčio seniūnija. 2016 m. lapkričio 30 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ apskaitos duomenimis, penkių socialinių butų atžvilgiu buvo priskaičiuota ir neapmokėta bendra 322,76 Eur suma už namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą bei rinkliava į namo Kaupimo fondą. Tad realių lėšų, kurias galima naudoti darbams atlikti, šio namo naudai per metus bus sukaupta geriausiu atveju apie 300 Eur.

Net ir geriausiu atveju, jei visi šio daugiabučio namo butų savininkai laiku apmokėtų kas mėnesį teikiamus mokestinius pranešimus, per metus į bendrą katilą būtų „sunešta“ tik apie 450 Eur suma mokesčio už bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą bei rinkliavos  į namo Kaupimo fondą pavidalu. O gaisro padaryta žala, kaip minėta, siekia mažiausiai 8 tūkst. Eur.

           

Žinoma, UAB „Šakių komunalinis ūkis“, kaip šio daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės interesų atstovė, ieškinį dėl padarytos gaisro metu žalos galimam gaisro kaltininkui teiks. Tačiau atstatomuosius, arba bent jau konservuojančius, darbus UAB „Šakių komunalinis ūkis“ privalėjo atlikti nedelsiant. Jau gruodžio 29 d. įmonės darbininkai sandarino išdegusio buto langus, sandarino išdegusią namo stogo dalį, apdegusią namo vakarinės sienos dalį. Teks dar aptvarkyti ir apšiltinti namo pirmo aukšto perdangą, tam naudojant taip sunkiai surenkamas lėšas už teikiamas paslaugas.  

UAB "ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS" PERSIKĖLĖ Į KITAS PATALPAS
DARBAS SU SKOLININKAIS

Iki 2016 m. gruodžio 1 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ teismui jau perdavė 31 asmenį, kurio vardu susidariusios skolos už daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, bendrojo naudojimo objektų eksploatacinę priežiūrą, rinkliava į namo Kaupimo fondą ir kt. Bendra šių asmenų skola sudaro 8 096,04 Eur (įskaitant bylinėjimosi išlaidas). 13 paskutinių bylų teisme dar nebaigtos nagrinėti, teismo antstoliui, neįvykdžius teismo įpareigojimo padengti įsiskolinimą, perduotos 8 asmenų bylos. Iš oficialiai jau priteistos 4 773,04 Eur sumos padengta 2 274,29 Eur.

Įkūrus UAB „Šakių komunalinis ūkis“ (2014 m. gruodžio 22 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-386), įmonė iš UAB „Šakių vandenys“ perėmė ir didelę finansinę klientų įsiskolinimo naštą – apie 41 000 Eur. Dalį šių skolų per 2015 m. pavyko atgauti iš paslaugų gavėjų, dalį įmonė buvo priversta nurašyti kaip beviltiškas į 2015 m. veiklos nuostolį (apie 18 000 Eur). 2016 m. rugpjūčio 30 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ paslaugų gavėjų skola (177 paslaugų gavėjai, kurių mažiausiai 3-4 mėnesius nemokėtų įmokų suma viršijo 50 Eur) sudarė daugiau nei 33 613 Eur.

Ypač didelė problema yra Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto gyventojai arba neapgyvendintų butų savininkė – Šakių rajono savivaldybės administracija: UAB „Šakių komunalinis ūkis“, vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. AT-1411 ir 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. AT-86 paslaugas teikė 194 socialiniam butui, esantiems Šakiuose, Gelgaudiškyje, Kudirkos Naumiestyje, Kiduliuose ir kt. Iki 2016 m. rugsėjo 30 d. šių būstų atžvilgiu buvo priskaičiuota 8 475,91 Eur suma, iš kurios 6 244,71 Eur (priedas Nr. 1) jau laikytina ilgalaike skola (per mėnesį už šiuos butus sumokama tik apie 1 300 Eur; skola kas mėnesį auga apie 900 Eur).

Prognozuotina, kad vien savivaldybės būsto skolos per metus sieks apie 10 000 Eur. Šią skolą įmonė bus priversta nurašyti kaip beviltišką, kas vėl užprogramuoja neigiamą metinį įmonės pajamų – išlaidų balansą. Preliminariais duomenimis, iš 194 butų neapgyvendinti yra mažiausiai 15 socialinių butų, jų skola sudaro 1 068,98 Eur (priedas Nr. 3).

Su įsiskolinusiais paslaugų gavėjais dirbamas aktyvus darbas: įmonės darbuotojai periodiškai skambina ir primena apie nesumokėtas įmokas; 360 paslaugų gavėjų, nereaguojančių į žodinį bei raštišką raginimą susimokėti, duomenys (bendrai 44 912 Eur sumai) perduoti skolų išieškojimo įmonei „Sergel“, su kuria UAB „Šakių komunalinis ūkis“ sudariusi ilgalaikę sutartį. Sėkmingais galima laikyti maždaug pusę išieškojimo procesų: baigtomis bylomis galima laikyti 193 išieškojimo bylas maždaug 14 150 Eur sumai. 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, UAB „Sergel“ skolų išieškotojai dirbo dar su maždaug 200 asmenų, kurie UAB „Šakių komunalinis ūkis“ skolingi beveik 19 000 Eur.

Apčiuopiamos pagalbos nesulaukiama ir iš Šakių rajono savivaldybės administracijos, kuriai priklausančių socialinių butų nuomininkai yra vieni didžiausių skolininkų. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ vien 2016 m. Šakių rajono savivaldybės administracijos atsakingoms institucijoms, taip pat Šakių rajono savivaldybės tarybos Finansų komitetui teikė 8 raštus dėl Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto ilgalaikių skolų išieškojimo ir dėl kitų problemų, susijusių su socialinio būsto eksploatavimu.

Gautas atsakymas tik į vienintelį raštą (2016 m. birželio 15 d.): Šakių rajono savivaldybės Biudžeto ir turto skyrius informavo, kad, esant finansinei galimybei, apmokės 30,10 Eur vieno iš savivaldybės socialinio būsto skolą.

ATSAKYMAS Į ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2016 M. KOVO 23 D. RAŠTĄ NR. S-604

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ akcentuoja keletą svarbių momentų dėl gauto pavedimo teikti daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo paslaugą rajono daugiabučiuose namuose.

Siekiant kiek įmanoma kompetentingiau atsakyti į Šakių rajono savivaldybės mero 2016 m. kovo 23 d. raštą Nr. S-604 „Dėl daugiabučio namo esančio Kidulių km. Nemuno g. 60C administravimo“, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ kreipėsi į profesinę advokatų bendriją „Kinderevičius ir partneriai“. 2016 m. balandžio 4 d. gautas rekomendacinio pobūdžio teisinis išaiškinimas dėl daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimo paslaugos teikimo.

Agentūra patvirtino: renovacijos procesai vis dar stovi vietoje

2016 m. balandžio 11 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ 2016 m. kovo 1 d. išsiuntė klausiamąjį raštą Nr. SR-107 VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ ir Aplinkos ministerijai. Rašte įvardintas pagrindinis klausimas – ar gali įmonė, kuriai pavesta Šakių rajono savivaldybės daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo 2013-2020 m. programos įgyvendinimas, toliau įgyvendinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesus; ar gali, pagal daugiabučių namų butų savininkų pageidavimą, inicijuoti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų rengimą.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ 2016 m. balandžio 11 d. gavo VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ 2016 m. balandžio 5 d. parengtą raštą Nr. (4)-B2.2-2866 „Dėl informacijos suteikimo“. Rašte rašoma: „Naujų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) kvietimas nepaskelbtas. Kadangi kvietimas nepaskelbtas neaišku ar daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašas bus tas pats ar bus kokių pasikeitimų. Investicijų planų rengimas galimas, tačiau Agentūra neatsako už riziką susijusią su jų parengimu, paramos gavimu“.

Remiantis šiuo raštu ir 2016 m. kovo pabaigoje AB Šiaulių bankas gauta informacija, darytina išvada, kad šiuo metu procesai rajone, susiję su daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, ir toliau nejuda iš vietos. Pagrindinė to priežastis – dar 2015 m. balandžio mėn. sustojęs programos finansavimas.

Dėl paskirto bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pareigos sudaryti sutartis su butų ir kitų patalpų savininkais

 2016 m. balandžio 5 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ 2016 m. sausio mėn. pradėjus įgyvendinti Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. AT-1411 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“ ir šį įsakymą patikslinantį  2016 m. vasario 8 d. įsakyme Nr. AT-86 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. AT-1411 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“ priedo pakeitimo“, tiek tarp naujai paskirtų aptarnauti daugiabučių namų butų savininkų, tiek viešojoje erdvėje buvo išsakyta daug spekuliacijų šia tema. Ypač dėl to, kad UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pradėjo taikyti Šakių rajono savivaldybės patvirtintus mokesčius už šias pavestas atlikti paslaugas.

 Dėl šios priežasties įmonė kreipėsi į advokatų profesinę bendriją „Kinderevičius ir partneriai“ dėl teisinio šios situacijos įvertinimo. 2016 m. balandžio 4 d. gautas rekomendacinio pobūdžio teisinis įvertinimas.

 TEISINĖ IŠVADA „Dėl paskirto bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pareigos sudaryti sutartis su butų ir kitų patalpų savininkais“

   LR civilinio kodekso 4.84 straipsnio nuostatos apibūdina butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ypatumus (administratoriaus skyrimą), kai šie savininkai neįsteigę bendrijos arba nesudarę jungtinės veiklos sutarties. Šiame civilinio kodekso straipsnyje numatyta, kad sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. Šiuo atveju UAB „Šakių komunalinis ūkis“ (toliau – Administratorius arba UAB „Šakių komunalinis ūkis“) kaip tik yra tas bendrojo naudojimo objektų administratorius, kuris yra Šakių rajono administracijos direktoriaus įsakymu (2015-12-29 Nr. AT-1411) paskirtas administruoti bendrojo naudojimo objektus daugiabučiuose pagal pridedamą prie įsakymo sąrašą.

 To paties aukščiau minėto LR civilinio kodekso 4.84 straipsnio 8 ir 9 dalys numato, kad  Bendrojo naudojimo objektų administratorius administruoja bendrojo naudojimo objektus pagal Vyriausybės patvirtintus nuostatus. LR Vyriausybės patvirtintų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, kurių pagrindu UAB „Šakių komunalinis ūkis“ direktorius 2015-10-02 įsakymu Nr. V-115 yra patvirtinęs UAB „Šakių komunalinis ūkis“ aptarnaujamų daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo tvarką, V skyriaus nuostatos numato administratoriaus informacijos apie savo veiklą skelbimo tvarką ir apimtis. Be kita ko šiame skyriuje numatyta, kad informaciją apie savo veiklą administratorius skelbia ir teikia patalpų savininkams šiais būdais: interneto svetainėje, namo skelbimų lentose, įrengtose bendrojo naudojimo patalpose ar kitose gerai prieinamose vietose, kai kuri informacija butų savininkams pageidaujant teikiama elektroniniu paštu ar paštu bei kitais su patalpų (butų) savininkais suderintais būdais. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ visą nuostatuose numatytą būtiną skelbti informaciją skelbia savo interneto svetainėje adresu www.komunalinis.eu, taip pat ir kitais nuostatuose numatytais būdais.

 Iš aukščiau minimų įstatymų bei juos lydinčių aktų nuostatų akivaizdžiai matyti, kad santykiai tarp Administratoriaus ir butų ar kitų patalpų savininkų nėra sutartiniai, nes savivaldybės vykdomoji institucija administratorių skiria, o pastarasis atlieka funkcijas, įgyja teises ir pareigas ne iš sutartinių santykių su butų savininkais, o vadovaudamasis LR Vyriausybės patvirtintais bendrojo naudojimo objektų administravimą reglamentuojančiais nuostatais ir LR civilinio kodekso nuostatomis.

 Aukščiau minėto LR civilinio kodekso 4.84 straipsnio 8 ir 9 dalys taip pat numato, kad maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką nustato savivaldybės taryba. Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Dar daugiau, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2009 m. lapkričio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Kaunuva“ v. Smėlynės g. 49-ojo daugiabučio namo savininkų bendrija, bylos Nr. 3K-7-515/2009, konstatavo, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisės atžvilgiu, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Taikant šią taisyklę yra teisiškai nereikšminga bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių patiriamos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam taisyklė taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014-12-19 nutartis civ. Byloje 3K-3-570/2014).  Taigi akivaizdu, kad ne tik teisės ir pareigos atlikti tam tikras administravimo funkcijas, bet ir apskaičiuoti atitinkamus butų ir kitų patalpų savininkų mokėjimus ir įmokas Administratoriui atsiranda iš įstatymų ir juos lydinčių aktų nuostatų. Tuo tarpu pareiga mokėti priskaičiuotas sumas už bendrosios nuosavybės administravimą butų ir kitų patalpų savininkams taip pat tenka vadovaujantis LR civilinio kodekso nuostatomis.

Iš aukščiau aptartų teisės normų ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos matyti, kad įstatymo nuostatos aiškiai ir nedviprasmiškai nurodo daugiabučių bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo tvarką ir kompetencijos ribas. Taip pat įstatymu numatyta administravimo tarifų apskaičiavimo tvarka bei pareiga bendrasavininkiams proporcingai savo daliai bendroje nuosavybėje apmokėti administravimo išvadas. Dėl to neabejotina, kad savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratoriaus įgyja ne tik pareigą vykdyti bendrojo naudojimo objektų administratoriui priskirtas ir administravimo nuostatuose bei kituose teisės aktuose numatytas funkcijas nuo paskyrimo momento, bet drauge įgyja teisę ir pareigą apskaičiuoti butų ir kitų patalpų savininkams už administravimo funkcijų vykdymą tenkančius mokėjimus ir įmokas, kuriuos pastarieji privalo mokėti proporcingai jų valdomai nuosavybės daliai, vadovaudamiesi LR civilinio kodekso nuostatomis.
Galiausiai reikia paminėti, kad butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų 5 straipsnis numato, kad teisės aktų nustatytais atvejais ir (ar) patalpų savininkų sprendimu, priimtu Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, administratoriui už suderintą atlygį gali būti pavesta atlikti ir kitas, Nuostatų 4 punkte nenurodytas, funkcijas, susijusias su patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimu“. Ši nuostata aiškiai įtvirtina tai, kad butų ir kitų patalpų savininkai gali nuspręsti pavesti Administratoriui papildomų funkcijų nei numatyta nuostatuose, o tai tik dar kartą įrodo, kad teisės, pareigos ir nurodytos bendrojo naudojimo objektų administratoriaus funkcijos šiuose nuostatuose tenka administratoriui be jokių papildomai pasirašomų sutarčių ar susitarimų su butų ar kitų patalpų savininkais.

Daugiabučių namų gyventojų dėmesiui!

UAB "Šakių komunalinis ūkis" Šakių rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose teikia daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros paslaugas, renka ir apskaitos butų savininkų namo Kaupimo fondo lėšas, apskaito mokesčius už bendrojo naudojimo reikmėms naudojamą elektros energiją. Veiklą UAB „Šakių komunalinis ūkis“ vykdo vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo“, Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. Nr. AT-1411.

Šiuose teisės aktuose nėra numatyta pareiga (ir teisė) UAB „Šakių komunalinis ūkis“ rūpintis žemės plotais prie daugiabučių namų. Įmonė atsakinga tik už namo bendrosios dalinės nuosavybės (namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų) eksploatavimą. Jei žemė aplink daugiabutį namą yra išpirkta namo bendrasavininkų, už sklypo tvarkymą atsakingi butų savininkai solidariai pagal jiems tenkantį buto naudingąjį plotą. Jei daugiabučio namo butų savininkai nėra privatizavę žemės sklypų, jų priežiūra (kaip valstybės turto) tenka seniūnijai. Žinoma, rūpestingi namo bendrasavininkai ir patys dėl savo gyvenimo komforto turėtų tinkamai prižiūrėti žemės sklypą aplink daugiabutį namą. Kaip kad turi prievolę tinkamai prižiūrėti ir namo laiptines.

Taip pat UAB „Šakių komunalinis ūkis“ informuoja, kad pašto dėžutės yra asmeninė kiekvieno buto savininko nuosavybė, tuo pačiu ir atsakomybė. Teisės aktai, reglamentuojantys daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, nėra numatę administratoriams prievolės rūpintis pašto dėžutėmis, tuo labiau naudoti tam namo butų savininkų mokamas lėšas namo eksploatacinėms reikmėms. UAB "Šakių komunalinis ūkis", kaip daugiabučių namų administratorius, tik padeda atskirų namų butų savininkams įsigyti pigiau pasirinktas pašto dėžutes, tačiau jų įsigijimo kaštus dengia namo butų savininkai. Net daugiabučio namo Kaupimo fondo lėšos negali būti naudojamos šiam pirkiniui - tai būtų galima daryti nebent tik tuo atveju, jei daugiabučiame name nebūtų poreikio kaupti lėšas atstatomiesiems (kapitaliniams) darbams.

Prašoma padengti įsikolinimą

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ 2016 m. gegužės 17 d. gavo Šakių seniūnijos administracijos raštą Nr. 27-121 „Dėl neapgyvendintų butų mokesčio“. Rašte seniūnijos seniūnas informuoja, kad šiuo metu niekas negyvena Šakių rajono savivaldybės socialiniuose butuose Naudžių k. (Šakių sen.), daugiabučiuose namuose Naudžių g. Nr. 8, Nr. 10, Nr. 12, Nr. 14 ir Nr. 24. Šiuose namuose, kaip ir dar per 130 daugiabučių namų Šakių rajone, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ teikia namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros paslaugas, renka ir apskaito įmokas į namo Kaupimo fondą. Remiantis šio UAB „Šakių komunalinis ūkis“ duomenimis, daugiabučių namų Naudžių g. (Naudžių k., Šakių sen.) butų atžvilgiu yra priskaičiuota ir neapmokėta bendra 217,04 Eur suma.

Daugiabučiuose namuose Naudžių g. 8, Naudžių g. 10 ir Naudžių g. 12 jau veikia Jungtinės veiklos sutartys: namo butų savininkų dauguma sudarė šias sutartis ir namą valdo jungtinės veiklos pagrindu; tuo pačiu prisiimtos ir visos su namu susijusių mokesčių bei rinkliavų prievolės. Už namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, kol šią paslaugą teikė UAB „Šakių komunalinis ūkis“, didžioji dalis šių daugiabučių namų butų savininkų jau atsiskaitė. Liko neapmokėtos sąskaitos, pateiktos Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems butams. Daugiabučiuose namuose Naudžių g. 14 ir Naudžių g. 24, taip pat daugiabučiame name Kuodžių g. 5, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ ir toliau teikia su šių namų administravimu susijusias paslaugas.

Aukščiau įvardintų daugiabučių namų administratoriumi UAB „Šakių komunalinis ūkis“ paskirta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. AT-86 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. AT-1414 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“ priedo pakeitimo“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (2015 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 831, Vilnius) 8 Punktu, administratorius proporcingai patalpų savininkų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje kas mėnesį apskaičiuoja šiuos mokėjimus ir įmokas:

1. už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą – vadovaudamasis savivaldybės vykdomosios institucijos sprendime dėl administratoriaus skyrimo nurodytu bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifu, neviršijančiu maksimalaus tarifo, apskaičiuoto pagal savivaldybės tarybos nustatytą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką;

2. už namo (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemos ir liftų) techninę priežiūrą;

3. už bendrosioms namo reikmėms (jei tokia sąlyga yra) sunaudotą elektros energiją (ir už elektros energiją, kai bendrabučio tipo daugiabučiame name neįrengti individualūs elektros energijos apskaitos prietaisai);

4. mėnesines kaupiamąsias įmokas – pagal Nuostatų 4.4 papunktyje nurodytą kaupimo tvarkos aprašą nustatytą kaupiamosios įmokos tarifą ir pagal teisės aktus, nustatančius lėšų kaupimą namui atnaujinti (modernizuoti).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (2015 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 831, Vilnius) 10. Punktu, patalpų savininkai (naudotojai) Nuostatų 8 ir 9 punktuose nurodytus mokėjimus ir įmokas moka kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės kalendorinės dienos, jeigu paslaugų pirkimo sutartyse nenustatyta kitaip.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ taip pat informuoja, kad daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės valdymą griežtai reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Kodekso 4.82 straipsnis „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė“, 3. Punktas, nurodo: „Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas“. Šio straipsnio 4. Punktas nurodo: „Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė“. Kodekso 4.83 straipsnis „Butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe“, 3 punktas,  nurodo: „Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti“. Kodekso 4.86 straipsnis „Bendraturčių teisės ir pareigos naudojantis bendrąja jungtine nuosavybe ir ją išlaikant“, 1. Punktas, nurodo: „Bendraturčiai turi vienodas teises į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo solidariai apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms, jeigu jie nėra susitarę kitaip ar įstatymai nenustato ko kita“.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (2015 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 831, Vilnius) 4.10. punktu, apskaičiuoja mokėjimus, įmokas, tvarko jų surinkimo ir naudojimo apskaitą. Teisės aktų nustatyta tvarka parengia sąskaitas faktūras už savo suteiktas paslaugas, mėnesinius mokėjimų pranešimus už kitas suteiktas paslaugas ir Nuostatų 14.4 ar 14.5 papunkčiuose nurodytais būdais, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. teikia patalpų savininkams (naudotojams) ar jų įgaliotiems asmenims“. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ tai ir atlieka.

Vadovaujantis 2016 m. gegužės 17 d. Šakių seniūnijos administracijos raštu Nr. 27-121 „Dėl neapgyvendintų butų mokesčio“ (kopija pridedama, 1 lapas), UAB „Šakių komunalinis ūkis“ neranda teisinio pagrindo, nepakenkiant kitų daugiabučio namo butų savininkų interesams, neapmokestinti daugiabučio namo Naudžių g. 8 buto Nr. 4; daugiabučio namo Naudžių g. 10 buto Nr. 1; daugiabučio namo Naudžių g. 12 buto Nr. 2; daugiabučio namo Naudžių g. 14 butų Nr. 1 ir Nr. 3; daugiabučio namo Naudžių g. 24 buto Nr. 4.

Vadovaujantis visu aukščiau išvardintu, prašoma Šakių rajono savivaldybės administracijos kuo skubiau apmokėti 217,04 Eur sumą pagal daugiabučio namo Naudžių g. 8 butui Nr. 4; daugiabučio namo Naudžių g. 10 butui Nr. 1; daugiabučio namo Naudžių g. 12 butui Nr. 2; daugiabučio namo Naudžių g. 14 butams Nr. 1 ir Nr. 3; daugiabučio namo Naudžių g. 24 butui Nr. 4 pateiktus mokėjimų pranešimus. Taip pat prašoma kuo skubiau priimti sprendimą dėl tolimesnio šių butų (arba viso daugiabučio namo) eksploatavimo ir UAB „Šakių komunalinis ūkis“ teisių ir pareigų tolimesnio tęstinumo šiuose daugiabučiuose namuose.

Nutraukiamas paslaugų teikimas

Vadovaujantis iš daugiabučių namų butų savininkų atstovų gautais duomenimis ar įvykusių butų savininkų susirinkimų sprendimais, nuo 2016 m. birželio 1 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ nutraukia namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros paslaugų teikimą, rinkliavos į namo Kaupimo fondą rinkimą ir kt. su tuo susijusius veiksmus daugiabučiams namams Nemuno g. 6 Kubilių k., Nemuno g. 8 Kubilių k., Liepų g. 10 Gerdžiūnų k., Darbininkų g. 9 Kriūkų k., Mokyklos g. 4 Gelgaudiškyje, Degutinės g. 1 Degutinės k., Mokyklos g. 3 Turčinų k., Sutkių g. 2 Kidulių sen., V.Kudirkos g. 88 Šakiuose.

Iki 2016 m. birželio 30 d. bus parengti finansinės ir administracinės atsakomybės perdavimo priėmimo aktai ir perduoti daugiabučių namų (pagal sąrašą) butų savininkų atstovams kartu su jų prisiimamomis teisėmis, pareigomis ir privaloma perduoti dokumentacija.

Pranešimas nevykdantiems mokestinių prievolių

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ informuoja daugbiabučių namų butų (kitų patalpų) savininkus, nevykdančius prievolės (vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. AT-86) laiku ir nustatyta tvarka apmokėti teikiamų mokėjimo pranešimų apie daugiabučio namo butų (kitų patalpų) naudai priskaičiuotas įmokas ir rinkliavas.

Įmonė ragina padengti susidariusį įsiskolinimą kuo skubiau, priešingu atveju įmonės bus priversta perduoti vengiančių įsipareigojimų butų (kitų patalpų) savininkų duomenis perduoti skolų išieškojimo įmonei UAB „Sergel“.

Visais įsiskolinimo administravimo klausimais prašoma kreiptis į UAB „Šakių komunalinis ūkis“ telefonu 8-345-52776 pirmadienį - ketvirtadienį nuo 8:00 iki 12:00 ir nuo 12:45 iki 17:00 val., penktadienį nuo 8:00 iki 15:00 val.; el. pašto adresu info@komunalinis.eu.

Dėl paslaugų teikimo daugiabučiuose namuose

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ periodiškai sulaukia klausimų, susijusių su daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimu ir iš to išplaukiančiomis prievolėmis. Tarp periodiškai pasikartojančių klausimų argumentų neretai teigiama, esą „mano butas išpirktas, ir aš jokių mokesčių niekam nesiruošiu mokėti“.    

Per laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d., kai UAB „Šakių komunalinis ūkis“ Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. AT-86 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. AT-1414 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“ priedo pakeitimo“ buvo pavesta administruoti viso rajono daugiabučius namus, įmonės darbuotojai ne kartą tiek butų savininkams, tiek valdžios institucijoms aiškino tokios paslaugos esmę ir su jos teikimu susijusią įstatyminę bazę.

2016 m. balandžio 19 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ teikė raštišką atsakymą vieno Kriūkų miestelio daugiabučio namo butų savininkams:

„LR civilinio kodekso 4.82 straipsnio „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė1. dalis nurodo: „Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė – techninė ir kitokia įranga“. Šio straipsnio 3. dalis nurodo: „Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas“; 4. dalis nurodo: „Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė“; 7. dalis nurodo: „Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (2015 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 831, Vilnius) 1. punktas nurodo: „Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato bendrojo naudojimo objektų administratoriaus (toliau – administratorius), paskirto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka, veiklą administruojant bendrojo naudojimo objektus, informacijos apie savo veiklą skelbimo tvarką ir apimtį“.  Šio nutarimo 17. punktas nurodo: „Administravimas baigiasi atsiradus Civilinio kodekso 4.250 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms“; o šio nutarimo 18. Punktas nurodo: „Administratoriaus veiklos, susijusios su Nuostatuose nurodytų funkcijų ir pareigų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybė“.

Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 1 straipsnio “Įstatymo paskirtis“ 2. dalis nurodo: „Šis įstatymas taip pat nustato daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų, kurie neišreiškė valios dėl bendrijos steigimo ir dalyvavimo šios bendrijos veikloje, teises ir pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės valdymu, naudojimu ir priežiūra, ir jų įgyvendinimo tvarką“. Šio įstatymo 2 straipsnis nurodo: „Daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Daugiabučiame name gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinių, viešojo maitinimo ir kitų“; „Buto ir kitų patalpų savininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam butas ar kitos patalpos priklauso nuosavybės teise ir kuris turi bendrosios nuosavybės teisės objekto dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje“; „Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai – pastato bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės pastato konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė techninė ir kita įranga, taip pat kitas turtas, priklausantis daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise“.

Vadovaujantis aukščiau įvardintų teisės aktų nuostatomis; Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. AT-86 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. AT-1414 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“ priedo pakeitimo“, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ buvo teisėtai paskirtas Jūsų atstovaujamo daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės Administratoriumi. Jūsų atstovaujamas daugiabutis namas atitinka visus daugiabučiam namui būtinus kriterijus: turi daugiau nei 3 (tris) butus; turi bendras konstrukcijas (namo išorės sienos, stogas, magistraliniai vamzdynai). Daugiabučiame name butas (ar kitos patalpos) nuosavybės teise gali priklausyti tiek fiziniam, tiek juridiniam asmeniui. Daugiabučio namo požymius Jūsų atstovaujamo namo atžvilgiu nurodo ir VĮ Registrų centras pateikta oficiali pažyma apie daugiabučio namo Darbininkų g. 9, esančio Kriūkų mstl., butų (kitų patalpų) savininkus. Pažymoje nurodoma, kad šiame daugiabučiame name yra 5 (penkios) gyvenamosios patalpos – butai. Taip pat nurodoma, kad butas Nr. 5 priklauso valstybinei įmonei „Kauno baldai“.

Administravimo (ir iš to išplaukiančių kitų paslaugų bei rinkliavų) paslaugų teikimas daugiabučio namo atžvilgiu pasibaigtų tik šiais atvejais: pasibaigus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. AT-86 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. AT-1414 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“ priedo pakeitimo“ įsakymu administravimo terminui (2021 m. sausio mėn.); jeigu name būtų įkurta butų savininkų bendrija arba sudaryta Jungtinės veiklos sutartis, o tai liudijantys dokumentai (jų kopijos) būtų pateikti UAB „Šakių komunalinis ūkis“.

Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ daugiabučiuose namuose teisėtai teikia namo bendrosios dalinės nuosavybės paslaugas ir kitas su tuo susijusias paslaugas; renka ir apskaito su tuo susijusias rinkliavas. Sprendimą dėl UAB „Šakių komunalinis ūkis“ priskirtų teikti paslaugų konkretaus daugiabučio namo naudai gali priimti tik Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Todėl rekomenduojame visiems daugiabučių namų butų savininkams kuo skubiau apmokėti pateiktus UAB „Šakių komunalinis ūkis“ mokestinius pranešimus. Taip pat informuojame, kad daugiabučio namo butų savininkai turi teisę (ir pareigą) informuoti UAB „Šakių komunalinis ūkis“ apie pastebėtus gedimus, susijusius su namo išorės sienomis, namo stogu ir kt. bendrosios paskirties objektais bei inžinerinėmis sistemomis. Smulkius remonto darbus įmonė privalo atlikti už priskaičiuojamas lėšas bendrojo naudojimo patalpų nuolatinės techninės priežiūros paslaugai apmokėti“.  

Gyventojų dėmesiui!

2016 m. kovo 7 d. Trečiadienį, kovo 9 d., 9.00 val. daugiabučiam namui Mokyklos g. 12a Gelgaudiškyje bus laikinai atjungtas šalto vandens įvadas dėl šalto vandens magistralinio vamzdyno darbų atlikimo. Vandens gali nebūti keletą valandų. Atnaujinus vandens tiekimą, kurį laiką jo kokybė dėl vamzdžiuose nusėdusių rūdžių gali kelti nepatogumų.

Iš anksto atsiprašome už galimus laikinus nepatogumus. Kilus klausimams kreiptis tel.: 8-672 29572.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administracija

 DĖL BENDROJO NAUDOJIMO REIKMĖMS PANAUDOTOS ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ elektros energiją, naudojamą daugiabučio namo bendrosioms reikmėms, apskaito ir už ją sumoka vadovaujantis dviem sutartimis: sutartis tarp UAB „Šakių komunalinis ūkis“ ir AB „ESO“ (pagal sąrašą dėl kiekvieno aptarnaujamo daugiabučio namo) ir AB „Inter Rao Lietuva“. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ už apskaitytą ir deklaruotą elektros energijos kiekį apmoka pagal gautą PVM sąskaitą – faktūrą.

2016 m. vasario mėn. butų savininkų gautuose mokėjimų pranešimuose už paslaugas (ir priskaičiuotas rinkliavas bei kt. mokesčius), suteiktas per 2016 m. sausio mėn., buvo nurodytas mokestis už bendrojo naudojimo reikmėms panaudotos elektros energijos sąnaudas, kurias UAB „Šakių komunalinis ūkis“ apskaitė, deklaravo AB „Eso“ ir avansu (aptarnaujamų daugiabučių namų butų savininkų naudai) apmokėjo dar iki 2016 m. sausio 25 d. Todėl laikyti, kad tai buvo deklaruotos ir apmokėtos elektros energijos sąnaudos per 2016 m. sausio mėn., nėra pagrindo.

Teikiant paslaugų gavėjams mokėjimo pranešimus apie mokestines prievoles už 2016 m. vasario mėn., duomenys apie elektros energijos sąnaudas bendrojo naudojimo reikmėms ir mokestis už tai bus skaičiuojami vadovaujantis gautomis PVM sąskaitomis – faktūromis tiek iš AB „ESO“, tiek iš AB „Inter Rao Lietuva“.

Teikdami mokestinius pranešimus tiek apie suteiktas paslaugas, tiek apie renkamas rinkliavas bei kitus mokestinius įsipareigojimus, ateityje UAB „Šakių komunalinis ūkis“ mokėtinas sumas apvalins ne daugiau kaip iki 3 (trijų) skaičių po kablelio. 

 KAIP VYKDOMAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMAS NR. AT-86

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ informuoja apie situaciją vykdant Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. AT-1411 ir Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. AT-86 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. AT-1414 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“ priedo pakeitimo“.

Įmonė sausio ir vasario mėn. platino pranešimus apie minėtus direktoriaus įsakymus (informaciją butų savininkams platino įmetant į pašto dėžutes, perduodant kaimynui, patalpinant skelbimo lentoje ar ant durų ir pan.), tikslino pavestų prižiūrėti daugiabučių namų duomenis Registrų centre, teikė konsultacijas telefonu ar įmonės administracijos patalpose.

   Preliminariai skaičiuojant, naujų (tų, kuriems nebuvo teikiamos bendrosios nuosavybės administravimo paslaugos iki minėtų Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų)  daugiabučių namų butų savininkams vien žodinių konsultacijų forma skirta mažiausiai 60 darbo valandų (jų vertė sudaro apie 300 Eur).

Įvairių dokumentų (informacinių pranešimų, prašymų VĮ Registrų centras, civilinės atsakomybės draudimo paslaugų pirkimo, apskaitos dokumentų ir kt.) rengimas truko apie 18 darbo valandų (jų vertė apie 120 Eur), biuro reikmenų - informacinių pranešimų ir kt. dokumentų spausdinimas pareikalavo mažiausiai dar 75 Eur.

Informacinių pranešimų butų savininkams, pranešimų apie priskaičiuotas įmokas platinimas visame rajone truko apie 100 darbo valandų, kas sudaro apie 670 Eur; tam nuvažiuota apie 1500 km, kas sudaro dar apie 400 Eur (degalai, transporto priemonės eksploatavimo sąnaudos., kt.).

Didžiausių sąnaudų pareikalavo VĮ Registrų centras už būtinas įmonei įgyvendinti funkcijas (pažymų apie butų plotą parengimas ir įrašo nekilnojamojo turto registre padarymas)- įmonė už šias paslaugas sumokėjo apie 1 627 Eur.  Tad bendra preliminari sąnaudų suma, kurią iki 2016 m. vasario 29 d. patyrė UAB „Šakių komunalinis ūkis“, sudaro ne mažiau kaip 3 190 Eur.

Įmonė veiklos sąnaudas patyrė dirbant ir su tais namais, kurie patikslinančiu Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2016 m. vasario 8 d. buvo išbraukti iš sąrašo – juose yra (ir buvo) nuo seno įregistruotos daugiabučio namo butų savininkų bendrijos. Eigoje „atkrito“ ir dar dalis daugiabučių namų, kurių butų savininkai sudarė Jungtinės veiklos sutartis, arba planuoja naujai įkurti bendriją.

VĮ Registrų centras duomenimis, registruotų (su veikiančiais ar neveikiančiais įstatais) daugiabučio namo butų savininkų bendrijų rajone yra 39. Tad šie daugiabučiai namai buvo išbraukti iš pirminio sąrašo patikslinus jį Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2016 m. vasario 8 d.  Per laikotarpį nuo šių metų sausio 1 d. iki vasario 1 d. įmonė gavo dokumentų kopijas apie 8 daugiabučius namus, kuriuose sudarytos jungtinės veiklos sutartys. Per laikotarpį nuo vasario 1 d. iki vasario 29 d. įmonė gavo dokumentų kopijas apie vieną naujai registruotą daugiabučio namo butų savininkų bendriją ir apie 10 daugiabučių namų, kurių butų savininkai įregistravo naujai (arba perregistravo kadaise sudarytas) Jungtinės veiklos sutartis.

Platinant informacinius pranešimus ir pranešimus apie priskaičiuotas įmokas, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbuotojai pastebėjo vieną nemenką problemą: kai kuriose seniūnijose (Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Šakių, kt.) yra ne vienas neeksploatuojamas butas, kurio savininkas, preliminariais duomenimis, yra Šakių rajono savivaldybė. Dalis tokių butų, pirminiu vertinimu, apskritai netinkami gyventi, tačiau jie apskaitomi bendrame daugiabučio namo naudingojo ploto kontekste, už tokį būstą tenka skaičiuoti mokesčius proporcingai buto užimamam naudingajam plotui. Tikslesnę informacija apie tokius būstus, jų skaičių ir būklę UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pateiks atlikus išsamią tokių daugiabučių namų inventorizaciją ir privalomąją techninę apžiūrą.

 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

 2015 m. gruodžio 29 d. Nr. AT-1411

Šakiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.84 ir 4.85 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-57 „Dėl rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei atsižvelgdamas į tai, kad vykdant bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką prašymą teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas pateikė tik vienas juridinis asmuo:

1. S k i r i u nuo 2016 m. sausio 1 d. šio įsakymo priede išvardintų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Šakių komunalinis ūkis“, buveinė V. Kudirkos g. 64, Šakiuose, kodas 3455277634552776, PVM mokėtojo kodas LT100009084215, bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas daugiabučiuose namuose, kurių naudingasis plotas iki 1000 kv. metrų; nuo 1000 iki 3000 kv. metrų; 3000 ir daugiau kv. metrų – 0,0623 Eur už kv. metrą be PVM, 0,075 Eur.už kv. metrą su PVM.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. bendrojo naudojimo objektų administratorius skiriamas penkerių metų laikotarpiui iki 2021 m. sausio 1 d.;

2.2. likus šešiems mėnesiams iki administratoriaus paskyrimo termino pabaigos, jeigu bus gauta bent 1/5 daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų pageidavimų raštu spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo, arba Savivaldybės administracija gaus namų gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo procedūra bus pradedama iš naujo;

2.3. nesant šio įsakymo 2.2. papunktyje nurodytų pageidavimų ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui;

2.4. butų ir kitų patalpų savininkai visais atvejais balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui arba sustabdyti jo įgaliojimus įsteigiant gyvenamojo namo butų butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudarant jungtinės veiklios sutartį.

3. P a v e d u:

3.1. bendrojo naudojimo objektų administratoriui UAB „Šakių komunalinis ūkis“ bendrojo naudojimo objektų administravimo faktą šio įsakymo priede nurodytiems daugiabučiams namams įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir apie administratoriaus paskyrimą paskelbti daugiabučių namų skelbimų lentose;

3.2. Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui apie administratoriaus paskyrimą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje. 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Evaldas Sniečkus

Dėl skolų išieškojimo

2015-11-26 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ ir UAB „Sergel“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią  įmonė pavedė, o skolų išieškojimo bendrovė Sergel įsipareigojo imtis visų reikiamų ir teisėtų veiksmų, išieškant įsiskolinimus už komunalinius patarnavimus (daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, elektros energijos bendrojo naudojimo reikmėms apskaitą, rinkliavas į namo Kaupimo fondą).

Preliminarus pritarimas gautas, tačiau renovacijos pradėti neįmanoma

 2016 m. balandžio 5 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ gavo AB „Šiaulių bankas“ preliminarų sprendimą (raštas Nr. 30) dėl daugiabučio namo V.Kudirkos g. 80 Šakiuose (preliminari galimo suteikti kredito vertė – 409 572,46 Eur) ir V.Kudirkos g. 82B Šakiuose (preliminari galimo suteikti kredito vertė 227 320 Eur) dėl galimo šių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbų kreditavimo. Paraiškos dėl kredito pateiktos dar 2015 m. balandžio mėn.

Tačiau tuo pačiu AB „Šiaulių bankas“ pabrėžia, kad toks sprendimas yra tik preliminarus ir dėl kredito suteikimo (nesuteikimo) kredito įstaiga jokių įsipareigojimų neprisiima. Galutinį sprendimą kredito įstaiga suteiks tik tada, kai bus patikslinta šių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbų finansavimo suma (šiuos procesus lemia Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai); kai bus patvirtinta projektavimo ir rangos darbų suma (tai įmanoma padaryti tik įvykus viešajam paslaugų pirkimo konkursui cpo.lt sistemoje); o kreditas bus išmokamas tik pasirašius šių paslaugų teikimo sutartį su rangovu ir tik esant garantijai, kad planuojami atlikti darbai bus tinkamai ir laiku atlikti (įvykus paslaugų pirkimo konkursui, preliminarią paslaugų atlikimo sutartį privalo patvirtinti VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“). Be to, kredito įstaigos rašte nurodoma, kad visus anksčiau įvardintus darbus privaloma atlikti iki 2016 m. birželio 30 d.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ informuoja, kad kredito įstaigos įvardintų prievolių atlikti neįmanoma nei teoriškai, nei faktiškai: VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ kol kas nesuteikia garantijos nei įmonei, nei kredito įstaigai, kad aukščiau įvardintų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbams finansuoti yra paskirtos lėšos iš JESSICA fondo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kuruojamos programos. Net jei ir šiomis dienomis tokios garantijos būtų gautos, mažiausiai mėnuo užtruktų viešojo paslaugų pirkimo procesas; dar ne mažiau du mėnesius truktų techninio darbo projekto rengimas; darbams atlikti reikėtų ne mažiau 5 mėnesių.

Be to, kredito įstaiga 2016 m. balandžio 5 d. gautame rašte pabrėžia: „Informuojame, kad šiai dienai nėra užtikrintas naujų projektų finansavimas. Daugiabučių namų, kurie yra pasiruošę investicinius projektus bei nusipirkę rangos darbus, yra daugiau nei skirta lėšų daugiabučių namų atnaujinimo programai. Bankas, siekdamas apsaugoti daugiabučių namų administratorius nuo rizikų, kylančių anksčiau laiko prisiimant įsipareigojimus rangovui ir atsižvelgiant į tai, kas nurodyta ankstesnėje šio rašto pastraipoje, atsakingai perspėja ir rekomenduoja nepradėti realių daugiabučio namo projekto atnaujinimo darbų, kol nėra pasirašyta kreditavimo sutartis, t.y. neužtikrinus finansavimo.“.

Be minėtų dviejų daugiabučių namų, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ kredito įstaigos pritarimo laukia dar dėl devynių daugiabučių namų, kurių naudai paraiškos dėl kreditavimo pateiktos dar 2015 m. balandį, kredito įstaigai būtini duomenys periodiškai atnaujinami.

Remiantis tuo, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ informuoja, kad artimiausiu metu neplanuojama pradėti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbų nė viename daugiabučiame name.

DĖL METALINIŲ DŪMTRAUKIŲ PRIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ GELGAUDIŠKIO MIESTELYJE PRIKLAUSOMYBĖS

2016 m. balandžio 1 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“, Šakių rajono savivaldybėje teikianti daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros paslaugas, atliekanti kitus su daugiabučių namų eksploatavimu ir priežiūra susijusius darbus, Gelgaudiškio miestelyje susiduria su vis labiau įsisenėjančia problema: namo išorės sienas vis stipriau gadina nefunkcionuojantys, kasmet vis labiau blogėjančios būklės metaliniai dūmtraukiai, maždaug prieš 10-metį naudoti šiuose daugiabučiuose namuose gaminant butams teiktą šilumos energiją.

Kadangi nenaudojami metaliniai dūmtraukiai kasmet vis labiau nyksta (veikiami atmosferinių  sąlygų), jie gali pradėti kenkti ne tik namo išorės sienoms, prie kurių pritvirtinti, bet ir namuose gyvenančių bei pro šalį vaikštančių žmonių sveikatai ar net gyvybei; kiemuose statomiems automobiliams; kitam turtui.

Dėl šios priežasties UAB „Šakių komunalinis ūkis“ kreipėsi į Šakių rajono savivaldybės administraciją su prašymu paaiškinti:

·   kieno nuosavybė yra šie metaliniai dūmtraukiai?

·   kas privalo (ar turi teisę) juos demontuoti?

·   ar turi teisę UAB „Šakių komunalinis ūkis“, konkretaus daugiabučio namo butų savininkų daugumos pavedimu, demontuoti konkretų dūmtraukį, ir, jį realizavus, gautas pajamas užskaityti į konkretaus daugiabučio namo Kaupimo fondą?

Dėl darbo laiko nustatymo kovo 10 d.

Kovo 8 d. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 153 str. 1 d.; Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 7., 8. ir 12 punktu; UAB „Šakių komunalinis ūkis“ įstatų 13.2. punktu,

Įmonės direktoriaus įsakymu 2016 m. kovo 10 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbo laikas nustatytas nuo 8.00 val. iki 15.00 val. (be pietų pertraukos).

 Mokestinė situacija socialiniuose butuose

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ duomenimis, Šakių seniūnijos patikėjimo teise valdomiems 129 butams (socialinis būstas) per 2015 m. buvo priskaičiuota 8 632,05 Eur (iki 2015 m. rugsėjo 1 d.) ir 1 175,71 Eur (po 2015 m. rugsėjo 1 d., kai šių butų nuomininkų apmokestinimą už paslaugas tiesiogiai perėmė UAB „Šakių komunalinis ūkis“) mokesčių už bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros paslaugas, taip pat už panaudotą elektros energiją bendrojo naudojimo patalpų reikmėms bei įmokos į namo Kaupimo fondą.  Tačiau, po 2015 m. rugsėjo 1 d. perėmus tiesiogiai šių butų apmokestinimą už teikiamas paslaugas bei prievolę išieškoti skolas iš nemokių klientų, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ buvo priversta perimti 3 990,81 Eur šių butų nuomininkų įsiskolinimą, kuris per laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. dar padidėjo 203,22 Eur. Ir sudarė bendrą 4 194,03 Eur skolos sumą.

Gelgaudiškio seniūnijos patikėjimo teise valdomiems 5 (penkiems) butams per 2015 m. buvo priskaičiuota 362,75 Eur (iki 2015 m. rugsėjo 1 d.) ir 43,44 Eur (po 2015 m. rugsėjo 1 d., kai šių butų nuomininkų apmokestinimą už paslaugas tiesiogiai perėmė UAB „Šakių komunalinis ūkis“) mokesčių už bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros paslaugas, taip pat už panaudotą elektros energiją bendrojo naudojimo patalpų reikmėms bei įmokos į namo Kaupimo fondą. Tačiau, po 2015 m. rugsėjo 1 d. perėmus tiesiogiai šių butų apmokestinimą už teikiamas paslaugas bei prievolę išieškoti skolas iš nemokių klientų, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ buvo priversta perimti 845,96 Eur šių butų nuomininkų įsiskolinimą, kuris per laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. dar padidėjo 26,86 Eur. Ir sudarė bendrą 872,82 Eur skolos sumą.

Per 2015 m. Šakių ir Gelgaudiškio seniūnijų butams, priklausantiems Šakių rajono savivaldybei, mokesčių ir rinkliavų buvo priskaičiuota bendra 10 213,95 Eur suma. Bendras Šakių rajono savivaldybei priklausančių butų nuomininkų įsiskolinimas UAB „Šakių komunalinis ūkis“ už teikiamas paslaugas 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 5 066,85 Eur. Atidalinant veiklas iš UAB „Šakių vandenys“ ir įkūrus UAB „Šakių komunalinis ūkis“, balansiniais dokumentais šių butų nuomininkų perduotas įsiskolinimas sudarė 4 048,14 Eur.Skaičiuotina, kad per metus įsiskolinimas išaugo apie 1 018,71 Eur (kas sudaro apie 10 proc. nuo priskaičiuotų lėšų), omeny turint dar ir tai, kad nuo 2015 m. birželio (pasikeitus įstatyminei bazei) butų savininkams radosi prievolė mokėti didesnes įmokas į namo Kaupimo fondą (minimalus rinkliavos dydis – 0,05 Eur/Kv.m. Iki tol daugelyje namų butų savininkai buvo pasirinkę kaupti ne daugiau kaip po 0,01 Eur/kv.m.
Tai leidžia daryti išvadą, kad UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pavyko stabilizuoti savivaldybės butų nuomininkų įsiskolinimų augimą.
Pažymėtina tai, kad daugiabučio namo Kaupimo fondo lėšas ir toliau apskaito atitinkama seniūnija, kuri pagal UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pateiktą sąskaitą faktūrą šias lėšas, išskaičius jas iš butų nuomininkų mokamų nuomos mokesčių, turėtų kas mėnesį sumokėti. Tačiau tiek Šakių, tiek Gelgaudiškio seniūnijų administracija ne iki galo vykdo šią prievolę: 2015 m. gruodžio 31 d.  Šakių seniūnijos administracija įmonei nebuvo sumokėjusi 203,22 Eur, o Gelgaudiškio seniūnija – 26,86 Eur rinkliavos į namo Kaupimo fondą.
UAB „Šakių komunalinis ūkis“ siuntė ne vieną raginantį laišką savivaldybei priklausančių butų nuomininkams – skolininkams. Dviejų butų nuomininkai pasirašė su įmone Taikos sutartį dėl bendros 168,92 Eur skolos grąžinimo dalimis. Dar trijų butų nuomininkai po raginimų padengė bendrą 221,96 Eur įsiskolinimą. Skolų išieškojimo įmonei UAB „Sergel“ (su kuria bendradarbiavimo sutartį yra pasirašiusi UAB „Šakių komunalinis ūkis“) perduoti duomenys 15 butų nuomininkų, kurių įsiskolinimas įmonei sudaro 1 567,25 Eur sumą. Teisminis procesas kol kas nepradėtas nė prieš vieną nuomininką, laukiama UAB „Sergel“ rekomendacijų.
Po konsultacijų su juristais, skolų išieškojimo atveju galima dviprasmybė: nors ir turėdama teisę (Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 27 d. įsakymas AT-715) skolas išieškoti iš savivaldybei priklausančių butų nuomininkų, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ tik po 2015 m. rugsėjo 1 d. galėjo sudaryti su jais paslaugų teikimo sutartį; iki tol paslaugos gavėju buvo Šakių arba Gelgaudiškio seniūnijos administracija. Tad teoriškai ir skolos išieškojimą įmonė turėtų nukreipti pirmiausia į buto savininką – t. y. Šakių rajono savivaldybę. Be to, dalis šių butų nuomininkų apskritai nesutinka sudaryti paslaugų teikimo sutarčių.
Dar vienas būdas skolų anuliavimui – jas (arba dalį skolų) nurašyti. Tačiau tai būtų socialiai neteisinga kitų konkretaus daugiabučio namo butų savininkų, sąžiningai mokančių mokesčius, atžvilgiu.
Todėl, esant aukščiau įvardintoms aplinkybėms, prašome
pagal galimybes paraginti, kad Šakių rajono savivaldybės butų nuomininkai sąžiningiau atsiskaitytų už jų butams teikiamas komunalines paslaugas, taip pat su įmone laiku atsiskaitytų Šakių ir Gelgaudiškio seniūnijų administracijos pagal sąskaitas – faktūras dėl rinkliavos į namo Kaupimo fondą.

Parengė direktorius Darius Mikelionis

ĮSAKYMAS

DĖL DARBO LAIKO 2016 M. VASARIO 15 D.

2016-02-12 NR. V-28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 153 str. 1 d.; Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 7., 8. ir 12 punktu; UAB „Šakių komunalinis ūkis“ įstatų 13.2. punktu,

Nustatau 2016 m. vasario 15 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbo laiką nuo 8.00 val. iki 15.00 val. (be pietų pertraukos).

Direktorius Darius Mikelionis

Koreguotas administruojamų daugiabučių namų sąrašas

2016 m. vasario 8 d. Vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. AT-86, buvo pakoreguotas sąrašas daugiabučių namų, kurių priežiūra (administravimas) pavesta UAB "Šakių komunalinis ūkis". Iš sąrašo išbraukti daugiabučiai namai, kuriuose yra registruotos (net jei ir neatnaujintos) daugiabučio namo butų savininkų bendrijos. Iš sąrašo išbraukti ir daugiabučiai namai, kurie UAB "Šakių komunalinis ūkis" pateikė sudarytų Jungtinės veiklos sutarčių kopijas (namą valdys ir administruos patys).

Kaip įgyvendinamos pavestos funkcijos

2016 m. vasario 1 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis, įgyvendinant Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. AT-1411, per 2016 m. sausio mėn. atliko tokius veiksmus:

  1. Suteikė konsultacijas (telefonu, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administracijoje) šių daugiabučių namų atstovams: Kęstučio g. 16 Šakiuose, Birutės g. 18 Šakiuose, S.Banaičio g. 12 Šakiuose, Bažnyčios g. 13 Šakiuose, Jaunystės takas 5 Šakiuose, V.Kudirkos g. 102 Šakiuose, Nepriklausomybės g. 6 Šakiuose, Tilto g. 25 Kudirkos Naumiestyje, Tilto g. 10 Kudirkos Naumiestyje, Vilkaviškio g. 2 Kudirkos Naumiestyje, J.Lingio g. Panoviuose, Mokyklos g. 29 Liepalotuose, Mokyklos g. 1 Liepalotai, P.Vaičaičio g. 24 Sintautuose, Varpo g. 23A Kudirkos Naumiestyje, Nemuno g. 52 Kiduliuose, S.Banaičio g. 3 Šakiuose, Giedručių g. 16 ir Giedručių g. 18 Šakių sen., Girėnų g. 2 Šakių sen., Vytauto g. 51 Kudirkos Naumiestyje, Alyvų g. 1 Duobiškiuose, Gėlių g. 2 Baltrušiuose, S.Banaičio g. 4 Šakiuose, Nemuno g. 64 Kiduliuose, A.Tatarės g. 21 Lukšiuose.

  2. Iki 2016 m. sausio 22 d. buvo išplatinti informaciniai pranešimai (pranešimai teikti kiekvieno daugiabučio namo kiekvieno buto savininkui, patalpinant į pašto dėžutes), iš viso 159 daugiabučiams namams visame rajone.

  3. Iki 2016 m. vasario 1 d. įmonė patyrė 1 400 Eur faktinių išlaidų už VĮ Registrų centras paslaugas: užsakytos pažymos apie kiekvieno daugiabučio namo butų (kitų patalpų) skaičių ir plotą konkrečiame daugiabučiame name (būtinas dokumentas apskaitai); privaloma tvarka užsakyta daugiabučio namo valdymo fakto įregistravimo paslauga.

  4. Per 2016 m. sausio mėn. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbuotojai naujų (tų, kuriems nebuvo teikiamos bendrosios nuosavybės administravimo paslaugos) daugiabučių namų butų savininkams (pagal 1. punkto sąrašą) suteikė apie 20 val. konsultacijų. Šių paslaugų preliminari vertė – apie 135 Eur.   

  5. Įvairių dokumentų (informacinių pranešimų, prašymų VĮ Registrų centras, civilinės atsakomybės draudimo paslaugų pirkimo, apskaitos dokumentų ir kt.) rengimas pareikalavo apie 18 darbo valandų, kurių kaina apie 120 Eur.

  6. Biuro reikmenys (informacinių pranešimų ir kt. dokumentų spausdinimas) atsiėjo (apie 1 200 vnt.) apie 40 Eur.

  7. Informacinių pranešimų platinimas visame rajone pareikalavo apie 50 darbo valandų – šio laiko preliminari savikaina apie 335 Eur.     

  8. Pranešimų platinimui visame rajone nuvažiuota apie 700 km – UAB „Šakių komunalinis ūkis“ sąnaudos sudarytų apie 200 Eur (degalai, transporto priemonės eksploatavimo sąnaudos., kt.).

  9. Privalomos civilinės atsakomybės draudimo paslaugos – 275 Eur.

Preliminariai skaičiuojant, įgyvendinant Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. AT-1411, vien per 2016 m. sausio mėn. tiesioginių ir netiesioginių (darbo laikas, transporto išlaidos, kanceliarinės išlaidos ir kt.) išlaidų įmonė patyrė apie 2 500 Eur. Dalis jų, tikėtina, taps sąnaudomis pradėjus apmokestinti daugiabučių namų butų (kitų patalpų) savininkus už teikiamas namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros paslaugas.

Tačiau dalis sąnaudų taps nuostoliu, nes jau 2016 m. vasario 1 d. duomenimis, 15 daugiabučių namų (apie 10 proc.) iš Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. AT-1411 patvirtinto sąrašo yra pasirinkę ir privaloma tvarka užregistravę savo valdymo formą (įkūrė daugiabučio namo butų savininkų bendriją arba sudarė jungtinės veiklos sutartį).

Artimiausi UAB „Šakių komunalinis ūkis“ planai, susiję su Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. AT-1411 įgyvendinimu:

1. Per vasario mėn. bus parengti ir išplatinti pranešimai apie priskaičiuotas paslaugų įmokas daugiabučiuose namuose, kurie nepareiškė noro (arba nepateikė jokių dokumentų) valdyti namo bendrąją nuosavybę savarankiškai.

2. Vasario mėn. planuojama užsakyti daugiabučių namų, kuriems toliau bus teikiama bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros paslauga, inventorines bylas.

3. Vasario mėn. pabaigoje – kovo mėn. bus pradėta 2. punkte įvardintų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų ir konstrukcijų inventorizacija, pradėti rengti bendrojo naudojimo objektų ir konstrukcijų aprašai, techniniai pastatų pasai, atliekamos metinės techninės šių namų apžiūros.

4. Nuo balandžio mėn. pabaigos planuojama pradėti rengti susirinkimus su  2. punkte įvardintų daugiabučių namų butų savininkais: dėl namo atstovo rinkimų, namo inventorizacijos rezultatų aptarimo ir kt. klausimais.

4. Nuo balandžio mėn. planuojama 2. punkte įvardintuose daugiabučiuose namuose pradėti smulkius planinius darbus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų nuolatine technine priežiūra. Taip pat pagal galimybes bus reaguojama į pranešimus apie smulkius gedimus, susijusius bendrojo naudojimo objektų nuolatine technine priežiūra.

Apie daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) 2015 metais

Sausio 27 d. Aplinkos ministerijoje Vilniuje vyko šalies savivaldybių atstovų pasitarimas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) ir netrukus prasidėsiančios viešos paskirties pastatų renovacijos klausimais. Šakių rajono savivaldybės mero pavedimu savivaldybei renginyje atstovavo UAB „Šakių komunalinis ūkis“ direktorius Darius Mikelionis.

Renginyje savivaldybių merų buvo mažuma, dauguma atstovavusių – tiesiogiai su daugiabučių namų atnaujinimu (modernizavimu) susijusių institucijų atstovai, savivaldybių administracijų vadovai. Renginyje dalyvavo Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas, viceministrė Daiva Matonienė, VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ vadovas Valius Serbenta, kreditus namų renovacijai suteikusių finansinių institucijų atstovai.

Didžiausias dėmesys renginyje skirtas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo eigai. Pasak apžvalgą dariusios D.Matonienės, iki praėjusių metų pabaigos visiškai atnaujinti (modernizuoti) buvo jau 738 daugiabučiai namai visoje šalyje (tarp jų yra ir šeši Šakių miesto daugiabučiai). Rangos darbai, turint patvirtintą finansavimą jiems, šiuo metu vyksta dar 1710 daugiabučių namų šalyje (tarp jų yra ir vienas Šakiuose).

Pasak D.Matonienės, planuojama, kad 2016 m. darbai bus baigti ne mažiau kaip 800 daugiabučių namų visoje šalyje. D.Matonienė viešai pareiškė, kad tam jau (turint ES institucijų, Europos investicijų banko ir programą kredituojančių šalies kredito įstaigų sutarimą) planuojama skirti apie 500 mln. Eur. Neformalaus pokalbio su AB „Šiaulių bankas“ atstovu, diskusijų su VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ vadovu V.Serbenta D.Mikelionis išgirdo viešą  patikinimą, kad jau antroje šių metų vasario mėnesio pusėje galima tikėtis pirmųjų kreditų pagal seniau pateiktas paraiškas.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ nuo praėjusių metų pavasario yra pateikusi ne mažiau 12 paraiškų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbų kreditavimui. Dalis jų turėjo preliminarius banko pritarimus, tačiau šis dokumentas galioja tik šešis mėnesius, tad bankui pastaruosius mėnesius buvo teikiama atnaujinta informacija, laukiama pateiktų paraiškų pertvirtinimo. Tačiau net ir turint išankstinį preliminarų banko pritarimą, jo pagrindu gavus suderinimą iš VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“, viešo rangos darbų pirkimo daryti nebus galima: bankas (jei turės  šiame fonde pinigų) turės duoti galutinį patvirtinimą, ir tik pasirašius kreditavimo sutartį, bus galima atlikti viešuosius pirkimus.

D.Matonienė neslėpė, kad pernai įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą kilo nemenkų finansinių sunkumų.  Apie kuriuos ilgą laiką viešai nebuvo kalbama, programas savivaldybėse administruojančios institucijos (Šakių rajone tai UAB „Šakių komunalinis ūkis“) apie tai neturėjo jokios oficialios informacijos. Tik metų pabaigoje VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ pusiau oficialiai patvirtino, kad programa stabtelėjo dėl lėšų stygiaus.

Kaip minėta, 2016 m. planuojama renovuoti apie 800 daugiabučių namų. Kiek namų konkrečioje savivaldybėje gaus kreditavimą darbamas, šiandien dar neaišku. Aišku tiek, kad pirmiausia bus kredituojami tie daugiabučiai, kurių naudai kredito įstaigos yra suteikusios preliminarų pritarimą kreditavimui. Namų kiekį konkrečioje savivaldybėje apspręs VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“.

Didelės naudos savivaldybės neturėtų tikėtis ir iš šiemet prasidėsiančios viešos paskirties pastatų renovacijos. Šiai programai šiemet numatyta skirti apie 50 mln. Eurų, o tai reiškia, kad geriausiu atveju kiekvienoje šalies savivaldybėje gali būti renovuota ne daugiau kaip po vieną viešos paskirties pastatą. Bet iki tol savivaldybėms teks nueiti daug žingsnių: pagrįstai atrinkti konkretų pastatą, garantuojant, kad jis pagal paskirtį funkcionuos ne mažiau kaip 10 metų; teks atlikti išsamų jo energetinį auditą; surasti koofinansavimo lėšas (koks tai bus procentas, dar nežinoma). Tad visas procesas gali trukti ne mažiau kaip dvejus metus. Renginyje dalyvavę savivaldybių atstovai replikavo, kad tuomet paprasčiau renovuoti pastatus ir be šios programos – bankai šiuo metu duoda kreditus su itin mažomis palūkanomis.

D.Matonienė palietė ir kvartalinės renovacijos temą, pristatė, kad šios naujos programos pionieriais tapo Birštono, Utenos ir Šiaulių savivaldybės. Jose šiemet prasidės kompleksinė kvartalų renovacija. Didelių vilčių, sprendžiant iš replikų renginio metu, savivaldybių atstovai su šia programa nesieja.

Kadangi renginio metu buvo apžvelgta 2015 m. patirtis atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius namus, Aplinkos ministerijos padėkos raštai įteikti sparčiausiai renovacijoje dalyvavusių, daugiausia namų atnaujinusių ir į kitokius geriausiųjų dešimtukus patekusių savivaldybių atstovams. Šakių rajono savivaldybė paminėta nebuvo.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ autobokštelio Nissan Cabstar „Haulotte HTB180“ vienos darbo valandos įkainis:

a)         16,58 Eur/val. (su PVM – 20,06 Eur/val.);

b)        įkainis ne darbo metu, savaitgalį ir švenčių dienomis – 22,9 Eur/val. (su PVM - 27,71 Eur/val.);

Paslaugos teikimo tvarka:

1.         Autobokštelio Nissan Cabstar „Haulotte HTB180“paslauga teikiama tik gavus raštišką paslaugos gavėjo prašymą. Prašymą galima užpildyti atvykus į UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administracijos patalpas; atsiuntus prašymą elektroniniu paštu; užpildžius prašymą paslaugos teikimo vietoje.

2.         Pirma paslaugos teikimo valanda dalimis neskaidoma.

3.         Nuo antros paslaugos teikimo valandos paslauga apskaitoma kas pusę valandos.

4.         Atvykimas į paslaugos teikimo vietą Šakių miesto ribose - nemokamas;

5.         Atvykimas į paslaugos teikimo vietą už Šakių miesto ribų – 0,36 Eur/km (ne darbo metu, savaitgalį ir švenčių dienomis – 0,48 Eur/Km).

6.         Už suteiktą paslaugą atsiskaitoma pagal kasos pajamų kvitą. Kasos pajamų kvitas, kurį pasirašo paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas, laikomas ir darbų perdavimo – priėmimo dokumentu.

Maksimalus keliamas svoris – 200 kg. Horizontalaus darbo galimybės ribotos (priklausomai nuo strėlės aukščio ir keliamo svorio). Maksimalus vertikalios strėlės ilgis -16 m; maksimalus darbinis aukštis – 17,5 m.

Archyvinė informacija - 2015 m.
2015.pdf (544.59KB)
Archyvinė informacija - 2015 m.
2015.pdf (544.59KB)

 

 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“

Kęstučio g. 54, Šakiai, LT-71139

į.k. 303503383

PVM kodas LT100009084215

tel. Nr. +370 684 49626

el.paštas: info@komunalinis.eu


Įkurta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 28 d.       

 

Darbo laikas:

I-IV: 8-12; 12.45-17.

V: 8-15 (be pietų pertraukos).